Την ανάληψη καθηκόντων εκτελεστικού αντιπροέδρου και προέδρου Ευρώπης της Mondelez International από τον κ. Vince Gruber ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο κ. Gruber έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης και εφαρμογής της εταιρικής στρατηγικής Snacking Made Right στην ευρωπαϊκή αγορά ήδη από τον Ιανουάριο. Η εν λόγω στρατηγική αποβλέπει “να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να απολαμβάνουν το κατάλληλο snack, την σωστή στιγμή, φτιαγμένο με το σωστό τρόπο”, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Ευρώπη συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Mondelez International, συνεισφέροντας με περισσότερα από το ένα τρίτο των εσόδων του ομίλου.