Η Mondelēz International, στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Έκθεσης Προόδου 2015 του προγράμματός της Call For Well-being, το οποίο κλιμακώνεται από το 2013, εμφανίζεται να παρουσιάζει εξαιρετική πρόοδο σε ό,τι αφορά την κάλυψη των στόχων.

Ειδικότερα, υπερέβη τους στόχους αειφορίας του 2015 για τη μείωση των υλικών συσκευασίας, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, της χρήσης νερού και γενικώς των αποβλήτων, όπως και των αποβλήτων υγειονομικής ταφής, ενώ αύξησε τα προϊόντα με μικρές μερίδες και με συστατικά ολικής άλεσης, σύμφωνα με το στόχο να αναδειχθεί παγκόσμιος ηγέτης στα well-being snacks.