Η Mondelez, μέσω του προγράμματος Top2Top, πρόσφερε τη δυνατότητα σε 14 απόφοιτους και τελειόφοιτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων να συμμετάσχουν σε μια πρωτοβουλία της, που αποσκοπεί στην ενεργή υποστήριξη των νέων που ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Αξιολογώντας το υψηλό επίπεδό τους, η εταιρεία πρόσφερε μία θέση εργασίας σε έναν από αυτούς.