Η Mondelez, μέσω του προγράμματος «Top2Top Engineering Challenge» προσφέρει τη δυνατότητα σε απόφοιτους πολυτεχνικών σχολών να συμμετάσχουν σε μια πρωτοβουλία της εταιρείας, που αποβλέπει στην ενεργό υποστήριξη νέων ανθρώπων που βρίσκονται στην αφετηρία της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Το εν λόγω πρόγραμμα ως συνέχεια του «Top2Top Business Challenge» που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, δίνει την ευκαιρία σε νέους να έρθουν σε άμεση επαφή με τη Mondelez, τα στελέχη της και τον τρόπο λειτουργίας της. Η γνωριμία των συμμετεχόντων με την εταιρεία θα ξεκινήσει από τις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Παυλίδη, όπου θα έρθουν σε επαφή με τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και τις δεξιότητές τους με τη βοήθεια διευθυντικών στελεχών της εταιρείας. Οι συμμετέχοντες που θα ξεχωρίσουν, θα συμπεριληφθούν σε shortlist για θέσεις εργασίας στη Mondelez, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.