Η Mondelez International ανακοίνωσε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Επιτροπή Δασών της Γκάνα, το Συμβούλιο Κακάο της Γκάνα και το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP) αναφορικά με τη δέσμευσή της για τη μείωση των εκπομπών της διοξειδίου του άνθρακα, που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, στην αλυσίδα εφοδιασμού του κακάο στην Γκάνα.

Μέσω του προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης Cocoa Life, η Mondelez θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση του Προγράμματος REDD+ της Γκάνα για το Κακάο (GCFRP), που αποβλέπει στην αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών.

Σημειώνεται ότι η Γκάνα προμηθεύει περίπου το 20% του κακάο παγκοσμίως, ενώ έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αποψίλωσης δασών στην Αφρική (3,2% ετησίως), λόγω της μη βιώσιμης επέκτασης των καλλιεργειών κακάο κι άλλων γεωργικών προϊόντων. Η Mondelez International συμβάλει στο GCFRP με 5 εκατ. δολάρια για πέντε χρόνια.