Η Mondelez Ελλάς το 2013 βελτίωσε τον κύκλο εργασιών της, ο οποίος ανήλθε στα 215,4 εκατ. ευρώ έναντι των 213,3 εκατ. πέρυσι, ενώ αύξησε τα καθαρά προ φόρων αποτελέσματά της κατά 11%, στα 4,89 εκατ. ευρώ έναντι των 4,4 εκατ. το 2012.

 Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Εξάλλου, η εταιρεία συνέχισε πέρυσι το επενδυτικό της πρόγραμμα στο εργοστάσιο του Παυλίδη, κόστους 1 εκατ. ευρώ, για την αναβάθμιση των συστημάτων και εφαρμογών ασφάλειας εξοπλισμού και εργαζομένων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των συσκευασιών. Παράλληλα, εστίασε σε επενδύσεις για την αειφορία, τη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας και τη διάθεση στερεών αποβλήτων.