Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) υπέγραψαν την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010 στα γραφεία του ΣΕΒΕ, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλης Θωμαΐδης και ο πρόεδρος της ΕΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος.

Η πολυετής τεχνογνωσία σε θέματα εξαγωγών του ΣΕΒΕ συνδυάζονται με την εμπειρία και την πανελλήνια δραστηριοποίηση της ΕΕΔΕ. Κύριος στόχος της στρατηγικής συνεργασίας των δύο φορέων είναι ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η υλοποίηση δράσεων που θα αναπτύξουν την εξωστρεφή επιχειρηματική κουλτούρα στα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επίσης σκοπός της συνεργασίας θα είναι η ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της Ελλάδας ως κέντρου εκπαίδευσης/κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών στη ΝΑ Ευρώπη.

Οι γενικοί στόχοι της συνεργασίας των δύο φορέων είναι οι εξής:
• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και σχεδιασμός, κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων ή οργανισμών και σε άτομα που επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτές.
• Υποβολή από κοινού και υλοποίηση προτάσεων σε εθνικά, κοινοτικά και διεθνή προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος και ιδίως στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
• Υλοποίηση κοινών εκδηλώσεων (ημερίδων, συνεδρίων κλπ) και θέσπιση βραβείων.
• Εκπόνηση μελετών, ερευνών και εκδόσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
• Ίδρυση παραρτημάτων της ΕΕΔΕ στο εξωτερικό και ιδίως στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.
• Προώθηση θεμάτων και δράσεων των δύο φορέων μέσα από τις ιστοσελίδες τους αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, για το 2010 έχουν ήδη δρομολογηθεί οι εξής δράσεις:
• Κοινά προγράμματα κατάρτισης.
• Σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα. Τα σεμινάρια, το κόστος των οποίων καλύπτεται από το 0,45% της εργοδοτικής εισφοράς, είναι ειδικά σχεδιασμένα για να καλύψουν τις ανάγκες των εξωστρεφών επιχειρήσεων και απευθύνονται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το εξωτερικό εμπόριο ή επιθυμούν να διεθνοποιηθούν.
• Υποβολή προτάσεων σε πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου.
• Ανάπτυξη ενός νέου εξαγωγικού προγράμματος «8 βήματα για να εξάγετε».