Υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ της αναζήτησης τρόπων εκ μέρους των brands να δημιουργήσουν ισχυρές προσωπικές σχέσεις με τους καταναλωτές και της απαίτησης των καταναλωτών να λειτουργεί η συσκευασία των προϊόντων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης αυτής της σχέσης.

Τη συγκεκριμένη άποψη υποστηρίζει η εταιρεία ερευνών Mintel και βάσει αυτής καταγράφει τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα brands, τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και τις καινοτομίες της συσκευασίας, που θα κατευθύνουν τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο βιομηχανικό τομέα το 2017. Η πρώτη τάση αφορά στην επανασύνδεση του σχήματος με το branding. Τα brands καλούνται σήμερα να λανσάρουν μοναδικής σχεδίασης συσκευασίες, που όχι μόνο να τα διαφοροποιούν στο ράφι, αλλά να υποστηρίζουν και την ταυτότητά τους. Η δεύτερη αφορά στην ανάπτυξη του e-commerce, που αποτελεί ευκαιρία, αλλά και πρόκληση για διαφορετική προσέγγιση της συσκευασίας και του ρόλου της στην προβολή των επιθυμητών μηνυμάτων προς τον πελάτη. Μια εξίσου σημαντική τάση αφορά στις «έξυπνες», διαδραστικές, ακόμη και mobile-enabled συσκευασίες.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής προτυποίηση των νέων αυτών συσκευασιών, οι εταιρείες έχουν στη διάθεσή τους δεδομένα της διάδρασης με τους καταναλωτές, καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμβολή τους στην υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων. Όσον αφορά στην εικαστική προσέγγιση της συσκευασίας, παρατηρείται η τάση για συσκευασίες που τραβούν την προσοχή, αλλά και συσκευασίες που δημιουργούν ευχάριστη διάθεσή στους πελάτες με την εμφάνισή τους. Τέλος, στην αγορά υπάρχει η τάση της επέκτασης των brands με νέα προϊόντα που αξιοποιούν την υπάρχουσα εμπιστοσύνη των πελατών για τη δημιουργία νέων κωδικών, πέρα από τις παραδοσιακές κατηγορίες.