Η Μινέρβα επέλεξε τις λύσεις Entersoft Mobile για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά της.

 Η εταιρεία απέβλεπε στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πωλητών της, την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πελάτες της και την αξιοποίηση των πληροφοριών της από τον φυσικό χώρο της αγοράς. Το λογισμικό αξιοποιείται από περίπου 40 χρήστες εκ των οποίων οι 30 είναι mobile. Οι mobile λύσεις της Entersoft έχουν ενοποιηθεί με το υπάρχον ERP λογισμικό της εταιρείας, επιτυγχάνοντας ενιαία πληροφόρηση και καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα. Η Μινέρβα με το Entersoft Mobile Sales Force Automation και το Entersoft Mobile Field Marketing ενισχύει το σύνολο των διαδικασιών πώλησης και field marketing ενεργειών της.