Η Μινέρβα αναλαμβάνει δράση, υιοθετώντας την προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με βασικό στόχο τη χρησιμοποίηση λιγότερων πόρων για την παραγωγή και την ενίσχυση της ανακύκλωσης, όπως και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών, που θα συμβάλλουν στη μείωση των απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί ένα πρόγραμμα για τη μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού και την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες της. Σήμερα, χρησιμοποιεί 20% ανακυκλωμένο πλαστικό στις συσκευασίες λαδιών του ενός λίτρου, με στόχο μέχρι το 2030 το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 30%. Το πρόγραμμα αφορά σε πρώτη φάση όλες τις συσκευασίες λαδιών 1 λίτρου από τα brand Μινέρβα, Χωριό, Μάνα και Νίκη (ελαιόλαδα, πυρηνέλαια, σπορέλαια), δηλαδή περίπου 3 εκατομμύρια μπουκάλια ετησίως.