Κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Μαΐου 2018, η Μινέρβα παρουσίασε κάμψη πωλήσεων 13% (διαμορφώθηκαν στα 55,64 εκατ. ευρώ) έναντι της προηγούμενης χρήσης, οφειλόμενη στη μεγάλη πίεση στην κατηγορία του ελαιολάδου συνεπεία μείωσης της κατανάλωσης και την πολιτική προσιτών τιμών της εταιρείας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Αντίστοιχα επιβαρυμένο ήταν το κόστος πωληθέντων από τις υψηλές τιμές των πρώτων υλών του βουτύρου και του ελαιόλαδο, που έριξε το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας στο 19% από 22%, συντελώντας στη μείωση των καθαρών προ φόρων κερδών της, που διαμορφώθηκαν στις 617 χιλ. ευρώ έναντι των 2,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, η Μινέρβα παραμένει με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και μηδενικό δανεισμό, ενώ αυτοχρηματοδοτεί σημαντικές επενδύσεις.

Ειδικότερα, την εν λόγω περίοδο ολοκλήρωσε ένα πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, αφιερωμένο στον εκσυγχρονισμό της γραμμής παραγωγής τυροκομικών της μονάδας των Ιωαννίνων και του σταθμού γάλακτος της Ανδραβίδας.

Επίσης πραγματοποίησε τη μεταφορά και τον εκσυγχρονισμό της γραμμής παραγωγής προϊόντων ΤΟΠ από τον Πειραιά στο Σχηματάρι, επενδυτικού κόστους 2,5 εκατ. ευρώ. Η βελτιστοποίηση της παραγωγής της παραμένει κεντρικός στόχος της και, στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε ερευνητικό πρόγραμμα για την παραγωγή γαλακτοκομικού προϊόντος (τυρί άλμης τύπου φέτας). Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 240 χιλ. ευρώ, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Θα υλοποιηθεί στη μονάδα των Ιωαννίνων.