Πρόσφατη έρευνα σε Γάλλους αμπελουργούς, δείχνει ότι η εκρίζωση αμπελώνων θα είναι μικρότερη από την αναμενόμενη, σύμφωνα με πηγές του ΚΕΟΣΟΕ.

Οι απαντήσεις των αμπελουργών αφορούν στην εκρίζωση 15.400 εκταρίων μόνιμα και 6.800 εκταρίων προσωρινά, συνολικά 22.200 εκτάρια.

Το 1/3 δεν θέλει να εκριζώσει, το 19% προτιμά προσωρινή εκρίζωση, το 35% μόνιμη, και το 14% έναν συνδυασμό. Αντί για 100.000 εκτάρια που προγραμματίζονταν, οι εκτάσεις που θα εκριζωθούν τελικά υπολογίζονται σε 50.000-60.000 εκτάρια.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter