Χάρης Μαυράκης, πρόεδρος, ΣΕΑΟΠ

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), Χάρης Μαυράκης, στο πλαίσιο ημερίδας του ΣΕΑΟΠ τη Δευτέρα 17 Ιουνίου, έθιξε τις κυριότερες λειτουργικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην ΕΕ, αναφέροντας τον διοικητικό φόρτο λόγω κανονιστικών εμποδίων (55%), τις καθυστερήσεις πληρωμών (21%), τα προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση (21%) και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού ή έμπειρων στελεχών (17%). Ο ίδιος επεσήμανε ότι το 83,5% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες, οι οποίες παράγουν το 57% της προστιθέμενης αξίας (34,8 δισ.).

Ανάγκη για επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου
Συνεχίζοντας, ο ίδιος ανέφερε ότι μία από τις κυριότερες προτάσεις για την υποστήριξη των ΜμΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Επίσης, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για άμεση βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παράλληλα με τον περιορισμό του διοικητικού φόρτου, τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

Ο κ. Μαυράκης υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη επικαιροποίησης του νομοθετικού πλαισίου παραγωγής και διακίνησης αλκοολούχων ποτών, αναφέροντας ότι δικαίως το θέμα με τη λειτουργία του Lotify (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών) βρίσκεται σε αναβολή και σημείωσε την ανάγκη για συνεχή συνεργασία με την ΑΑΔΕ για την αποφυγή εκ των υστέρων διορθώσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επιπλέον, στο δυσανάλογο επιβαρυντικό ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) στη λιανική τιμή των αλκοολούχων ποτών, ιδίως σε περίοδο υψηλού πληθωρισμού, με την Ελλάδα να κατέχει τον υψηλότερο ΕΦΚ εντός της ΕΕ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης για το 2022. Αξίζει να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, την πρόταση του ΣΕΑΟΠ για τη σταδιακή προσαρμογή του ΕΦΚ αλκοολούχων ποτών στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή 1.800 ευρώ ανά 100 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης, μέσα σε τρία χρόνια. Πρόκειται να αποδυναμώσει τη φοροδιαφυγή και το παράνομο εμπόριο αλκοόλ, ενώ θα αποτελέσει ένα ισχυρό στήριγμα για την υγιή επιχειρηματικότητα.

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, Παναγιώτης Κουκουλομάτης, αναφέρθηκε στην πρόσφατη κατάσχεση 90.000 λίτρων παράνομης ρακής στην Κρήτη, τονίζοντας τη σημασία άμεσης ευαισθητοποίησης των σχετικών υπηρεσιών σε τέτοια ζητήματα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter