Οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ το 2006 ανήλθαν σε 9.120 εκατ. ευρώ, έναντι 8.575,8 εκατ. ευρώ το 2005, σημειώνοντας θετική μεταβολή 6,35%, σύμφωνα με το δείγμα των 87 μεγαλυτέρων εταιρειών-αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που αναλύεται στο πλαίσιο της ετήσιας έκδοσης της Comcenter "Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ". Κατά τα λοιπά οικονομικά μεγέθη του κλάδου το 2006, σε σύγκριση με το 2005, μεταβλήθηκαν θετικά: τα μικτά κέρδη κατά 7,88%, το λειτουργικό κόστος κατά 7,10% και τα καθαρά κέρδη κατά 16,42%. Γενικά, το 2006 έδωσε την ευκαιρία για μια μικρή ανάσα στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, μετά την κάμψη και την πτώση της κερδοφορίας τους το 2005.

Το 2006 ο γενικός δείκτης πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, κινήθηκε μεσοσταθμικά γύρω στο 10,8%. Ο δείκτης των “Μεγάλων Καταστημάτων”, στον οποίο η ΕΣΥΕ συμπεριλαμβάνει και τα σούπερ μάρκετ, κινήθηκε γύρω στο 14,6%. Επομένως, τα σούπερ μάρκετ, με ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων πέρυσι 6,35%, υστέρησαν σε σχέση με τη συνολική τάση της αγοράς των τροφίμων και των Μεγάλων Καταστημάτων.

Σημειώνουμε ότι συνήθως τα τελευταία χρόνια ο δείκτης για τα “Μεγάλα Καταστήματα Τροφίμων” που δίνει η ΕΣΥΕ είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος του αντίστοιχου των σούπερ μάρκετ, που καταρτίζουμε εμείς με βάση τους ισολογισμούς. Αυτό προφανώς οφείλεται στη διαφορετική σύνθεση των χρησιμοποιούμενων δειγμάτων και στον μεγαλύτερο αριθμό των καταστημάτων που εκφράζει ο δείκτης της ΕΣΥΕ, δεδομένου ότι εμείς μελετούμε μόνο όσες επιχειρήσεις λειτουργούν ως ΑΕ ή ΕΠΕ.
Κατά τα λοιπά οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ την προηγούμενη χρονιά, βάσει του δείγματός μας:

  • Τα μικτά κέρδη στον κλάδο μεταβλήθηκαν κατά 7,88%, δηλαδή διαμορφώθηκαν κατά 1,53% υψηλότερα της μεταβολής των πωλήσεων.
  • Το λειτουργικό κόστος, με μεταβολή 7,10%, κυμάνθηκε στην ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή των μικτών κερδών. Αλλά ήταν μεγαλύτερο κατά 0,75% της μεταβολής των πωλήσεων (7,10-6,35=0,75).
  • Τα καθαρά κέρδη μετεβλήθησαν κατά 16,42% ή κατά 0,14% ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της θετικής μεταβολής του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 0,31% και της μεταβολής του λειτουργικού κόστους κατά 0,78% λιγότερο του περιθωρίου μικτού κέρδους (7,88%-7,10%=0,78%).

Μεγέθη Ενεργητικού-Παθητικού

Τα αποθέματα είχαν μικρή αύξηση, μικρότερη της μεταβολής των πωλήσεων, με συνέπεια την αύξηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων και τη μείωση του δείκτη αποθεμάτων σε “ημέρες πωλήσεων”, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 45,4 ημέρες.
Οι πιστώσεις των προμηθευτών αυξήθηκαν κατά 13,95%. Σε ημέρες από 98,3 το 2005 διαμορφώθηκαν στις 105,6 το 2006, μεταβολή 7,42% ή 7,3 ημέρες.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 2,50% και ο συνολικός δανεισμός-πιστώσεις κατά 12,27%, συνέπεια της μεγαλύτερης μεταβολής των πιστώσεων της αγοράς-προμηθευτών.

Συμπερασματικά

Γενικά το 2006 υπήρξε μια μικρή αναλαμπή για τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ. Ταυτόχρονα, δεν υπήρξε τίποτα το συνταρακτικό από άποψη εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ακόμα το τοπίο στον κλάδο δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά θεωρείται πλέον βέβαιο ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για δυναμικότερες εξελίξεις. Η είσοδος νέων ανταγωνιστών στην αγορά και οι πιθανολογούμενες εξαγορές, μικρής ή μεγάλης εμβέλειας, θα μεταβάλουν τις σημερινές εύθραυστες ισορροπίες. Ολα είναι θέμα χρόνου και αντοχής…