Από τα πρώτα του βήματα το 1972 το σελφ σέρβις, που αν θυμάμαι καλά είναι και το πρώτο περιοδικό του είδους στον κλάδο του, κατέβαλε πάντα σοβαρές προσπάθειες για να προωθήσει στη χώρα μας την αντίληψη του υγιούς και οργανωμένου στα σύγχρονα πρότυπα λιανικού εμπορίου, υπό την ευρεία έννοια του όρου.

Έτσι, σε μια περίοδο ισχυρών μεταλλαγών σε οικονομικό και καταναλωτικό επίπεδο, το περιοδικό υπογράμμιζε πάντα την ανάγκη ύπαρξης στην Ελλάδα ενός αποτελεσματικού και ωφέλιμου για τον καταναλωτή εμπορικού κυκλώματος.

Έχω την αίσθηση ότι 45 χρόνια μετά, το περιοδικό που είχε ιδρύσει ο Δημήτρης Μιχαηλίδης, κατάφερε πολλά πράγματα, καθόσον το ελληνικό λιανεμπόριο σήμερα και οργανωμένο είναι και παρά την κρίση στέκει καλά στα πόδια του.

Από την άλλη πλευρά, το περιοδικό για τους ανθρώπους της αγοράς υπήρξε και ένα πολύτιμο εργαλείο άντλησης γνώσεων. Συγκεκριμένα, μέσα από τις στήλες του κατά καιρούς δημοσιεύτηκαν σημαντικά άρθρα που αφορούσαν στο branding, το merchandising, τις απαραίτητες μεταβολές που έπρεπε και πρέπει να γίνουν στις τεχνικές του marketing, τις αλλαγές στις καταναλωτικές συμπεριφορές, αλλά και στα νέα δεδομένα που σήμερα διαμορφώνουν την τεχνολογική εποχή, που είναι αυτή της ψηφιακής ανατροπής. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ευνόητο ότι το branding αλλάζει ριζικά και μεγάλο μέρος της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλλουν οι εταιρείες μας εστιάζεται στο αποκαλούμενο branded content, ήτοι το περιεχόμενο που προσελκύει το ενδιαφέρον των καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα επικοινωνεί κάποιες από τις αξίες της μάρκας. Με διαφορετικά λόγια, σε μια εποχή όπου τα social media αποτελούν νέο κανάλι προσέγγισης των καταναλωτών από τις επιχειρήσεις, το σελφ σέρβις μπορεί να είναι εκ νέου πηγή μάθησης, προβληματισμού και συνειδητοποίησης των συνθηκών που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή.

Βέβαια οι εξελίξεις μάς βρίσκουν στο επίκεντρο μιας ισχυρής κρίσης ζήτησης και μηδενικής ρευστότητας, η οποία επηρεάζει μεν το λιανικό εμπόριο ως προς την κερδοφορία του, αλλά παράλληλα δημιουργεί όρους και συνθήκες περαιτέρω εξυγίανσής του. Θέλω να πιστεύω ότι, όπως και στο παρελθόν, στο νέο αυτό περιβάλλον οι μάρκες θα βρουν νέους δρόμους ανάδειξης των ωφελημάτων που προσφέρουν σε μια οικονομία που θέλει να αναπτυχθεί. Υπό αυτή την έννοια, ευχή του ΕΣΒΕΠ είναι ένα πολύχρονο και γόνιμο σελφ σέρβις.