Απόφαση σταθμό για τους μισθωτές-περιπτερούχους έλαβε το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Συγκεκριμένα με την 261/2002 απόφασή του δέχθηκε την 640/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ακύρωνε απόφαση του Νομάρχη Αθηνών για αποβολή μισθωτού-περιπτερούχου από το περίπτερο. Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι ο Νομάρχης είναι αναρμόδιος να λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις.

Μια απόφαση σταθμός για τους περιπτερούχους Απόφαση σταθμό για τους μισθωτές-περιπτερούχους έλαβε το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Συγκεκριμένα με την 261/2002 απόφασή του δέχθηκε την 640/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ακύρωνε απόφαση του Νομάρχη Αθηνών για αποβολή μισθωτού-περιπτερούχου από το περίπτερο. Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι ο Νομάρχης είναι αναρμόδιος να λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις.

Ο προσφεύγων ισχυρίσθηκε μεταξύ άλλων ότι «η απόφαση αυτή εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο, διότι αρμόδιος για την έκδοσή της ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας και όχι ο Νομάρχης, αφού η διαδικασία περί χορηγήσεως αδειών λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως περιπτέρου ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και δεν έχει μεταβιβαστεί με Προεδρικό Διάταγμα στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις». Για την απόφαση αυτή ο Πρόεδρος του Σωματείου «Η Ενότητα», κ. Νίκος Παλιογιάννης, δήλωσε: «Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας στην ουσία υιοθετεί τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αφού δέχεται ότι η Νομαρχία κακώς έχει ακόμη αυτές τις αρμοδιότητες. Κατά συνέπεια όσες αποφάσεις εξέδωσε που αφορούν αποβολές συναδέλφων μισθωτών από τα περίπτερα είναι «παράνομες».

Η απόφαση αυτή αφορά ανάλογες περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν πάρει τη δικαστική οδό, δίνοντάς τους ένα νομικό έρεισμα. Η «Ενότητα» θα παρέμβει στο θέμα μαζί με το αίτημα για εκσυγχρονισμό του υπολοίπου θεσμικού πλαισίου ενώ ήδη έχουμε ζητήσει συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σκοπό τη διευθέτηση όλων των ζητημάτων. Ανάλογα με την απάντηση που θα έχουμε θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω κινητοποιήσεις».