Οι αρχές της ενσωμάτωσης, της ισότητας και των ίσων ευκαιριών είναι κεντρικές στον τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας γάλακτος ΜΕΒΓΑΛ. Πρόσφατα, η ΜΕΒΓΑΛ υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον που αντιμετωπίζει όλους τους εργαζόμενους με σεβασμό και χωρίς διακρίσεις.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019 και προωθεί την ισότητα και τη διαφορετικότητα στις επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, η Χάρτα υλοποιείται από το ΚΕΑΝ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση – D&I. Η υπογραφή της Χάρτας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία της Προέδρου της ΜΕΒΓΑΛ, κας Μαίρης Χατζάκου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου Χατζάκου, του προέδρου του ΚΕΑΝ, κ. Σταύρου Μηλιώνη και του κ. Χάρη Καχρίλα, Συντονιστή Επικοινωνίας της Χάρτας Διαφορετικότητας Ελλάδας.

Ο κ. Σταύρος Μηλιώνης δήλωσε: «Η ΜΕΒΓΑΛ, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής γαλακτοκομικών, υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας. Η προσθήκη τους θα προωθήσει τις αρχές της διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Τους καλωσορίζουμε».

Η Μαίρη Χατζάκου επεσήμανε: «Η υπογραφή της Χάρτας είναι υπόσχεση ότι η ΜΕΒΓΑΛ σέβεται τη διαφορετικότητα και δείχνει μηδενική ανοχή στις διακρίσεις. Η αποδοχή της διαφορετικότητας βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον, ενσωματώνοντας δημιουργικά διαφορετικές κουλτούρες και δεξιότητες προς όφελος όλων».