Υποτροφία για σπουδές, κατά τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026, στην ειδικότητα «Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων» της Ιδιωτικής Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προκηρύσσει η ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ.

Η εταιρεία καλύπτει το κόστος των διδάκτρων των δύο σχολικών ετών και αφορά αποκλειστικά παιδιά οικογενειών παραγωγών που έχουν συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ για τουλάχιστον ένα χρόνο. Θα πρέπει να φοιτούν τη σχολική χρονιά 2023-2024 στη Γ’ τάξη Λυκείου ή να είναι απόφοιτοι.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν με τους γονείς τους σε προσωπική συνέντευξη με την Επιτροπή Εγγραφών της ΙΣΑΕΚ της Σχολής. Κύριος στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής να διερευνήσουν περαιτέρω στοιχεία των προοπτικών και της καταλληλότητας των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η 30η Ιουνίου 2024.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter