Στο κέντρο των προσπαθειών της Μετρό βρίσκεται η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τη Mobile Technology, επέλεξε τα ταχύτατα Honeywell 6100 με imager scanner, τα οποία, μεταξύ άλλων, εξυπηρετούν την εφαρμογή που ανέπτυξε η Μετρό για την παρακολούθηση του χρόνου ζωής των προϊόντων.

Στα My Market και τα Metro C&C, για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και τη μείωση των επιστρεφόμενων, γίνονται συνεχείς έλεγχοι ανακύκλωσης σε ό,τι αφορά στην ημερομηνία λήξης των προϊόντων. Η διαδικασία αυτή έχει οργανωθεί μηχανογραφικά και εξυπηρετείται από τα Φορητά Τερματικά Honeywell 6100.

Η ημερομηνία λήξης μιας παρτίδας καταγράφεται από υπάλληλο σε Φορητό Τερματικό και αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων, με σάρωση του γραμμωτού κωδικού και καταχώριση της αναγραφόμενης στη συσκευασία του προϊόντος ημερομηνίας λήξης του. Στη βάση δεδομένων υπάρχουν, επίσης, στοιχεία για τον χρόνο ζωής των προϊόντων.

Η εφαρμογή backoffice παράγει ειδοποιήσεις στους χρήστες για την παρακολούθηση των προϊόντων. Καθημερινά το MeTrISys (το λογισμικό backoffice των καταστημάτων της Μετρό) δημιουργεί ειδοποιήσεις προς τα Φορητά Τερματικά, εφόσον κάποιο προϊόν αλλάζει στάδιο παρακολούθησης.

Υπό παρακολούθηση στάδια
Στάδιο προώθησης: Ενώ απομένει ακόμη αρκετός χρόνος πριν την ημερομηνία λήξης ενός προϊόντος, που έχει συμφωνηθεί να μην επιστραφεί στον προμηθευτή, προτείνεται η ένταξή του σε προωθητική ενέργεια μειωμένης τιμής (π.χ. -10%, -30%). Ο χειριστής του Φορητού Τερματικού ελέγχει αν υπάρχουν στο ράφι τεμάχιά του.

Αν εντοπιστούν τέτοια, δηλώνεται στο MeTrISys ότι πρέπει να συνεχίσει την παρακολούθηση του προϊόντος ως το στάδιο της απόσυρσής του. Ειδάλλως του δίνεται εντολή να διακόψει την παρακολούθηση.

Στάδιο απόσυρσης: Όταν δεν απομένει αρκετός χρόνος μέχρι την ημερομηνία λήξης του προϊόντος, είτε αυτό έχει χαρακτηριστεί «προς προώθηση» είτε όχι (δηλ. εφόσον ο προμηθευτής του το δέχεται ως κατάλληλο όταν επιστραφεί έγκαιρα), επισημαίνεται στον χειριστή του Φορητού Τερματικού να πραγματοποιήσει έλεγχο στο ράφι, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν ακόμη τεμάχια του προϊόντος με συγκεκριμένη κοντινή ημερομηνία λήξης.

Από την ημερομηνία απόσυρσης μέχρι την ημερομηνία λήξης το MeTrISys ειδοποιεί καθημερινά για την απόσυρση του προϊόντος, μέχρι κάποιος χειριστής να τη δηλώσει από το Φορητό Τερματικό του.

Στάδιο λήξης: Όταν ένα προϊόν φτάσει στην ημερομηνία λήξης του, απλώς στέλνεται στο Φορητό Τερματικό επιτακτική εντολή για την άμεση απόσυρσή του. Η αξιόπιστη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής δίνει στους ελέγχους της Μετρό την εγκυρότητα να απευθύνεται στους πελάτες της μέσω πινακίδων στα καταστήματά της, επισημαίνοντάς τους ότι: «Εμείς στα My Market είμαστε σίγουροι ότι εξασφαλίζουμε τη γρήγορη ανακύκλωση των προϊόντων.

Παρ’ όλα αυτά, αν μας υποδείξετε ληγμένο προϊόν μέσα στο κατάστημα, θα σας δώσουμε δύο ίδια δωρεάν!»…Η Mobile Technology παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων Logistics, Sales Force Automation, Λιανικής, Law Enforcement κ.λπ., με Φορητά Υπολογιστικά Συστήματα και Συστήματα Συλλογής Δεδομένων κορυφαίων κατασκευαστικών οίκων διεθνώς, όπως οι Intermec, Honeywell κ.ά., ενώ παράλληλα επενδύει συστηματικά στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες, όπως στο RFID και τα συστήματα διαχείρισης φωνητικών εντολών.

Επιπλέον, η Mobile Technology υποστηρίζει τεχνικά το σύνολο των προϊόντων που διαθέτει, παρέχοντας εργασία σε Έλληνες τεχνικούς, αντί να επισκευάζει τον εξοπλισμό της στο εξωτερικό.