Για πρώτη φορά μια ελληνική εταιρεία λιανεμπορίου λαμβάνει πιστοποίηση ISO 50001 –το ευρωπαϊκό πρότυπο άριστης ενεργειακής διαχείρισης– για το σύνολο των εγκαταστάσεών της, δηλαδή καταστημάτων, κέντρων διανομής και διοικητικού κέντρου.

Το ISO 50001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση, διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, που επιτρέπει στο χρήστη ν’ ακολουθεί συστηματική προσέγγιση στην επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, περιλαμβανομένων της ενεργειακής απόδοσης, της ενεργειακής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Είναι ένα δυναμικό εργαλείο, το οποίο τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο γνώμονας για όλες τις ενεργειακές δράσεις της Metro, η οποία, άλλωστε, εφαρμόζει τη σχετική πολιτική από το 2014. Πρακτικά, μέσω των ενεργειακών δράσεών της την τριετία 2016-2018 εξοικονόμησε σχεδόν το ένα πέμπτο της κατανάλωσής της, ενώ μείωσε το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα κατά 84.922 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, ανακυκλώνοντας 21.179 τόνους αποβλήτων.