Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους άνω των 25 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να υλοποιήσει εντός του 2014 η Μetro, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής της πορείας και τη διεύρυνση του δικτύου και των μεριδίων αγοράς της.

Η εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει την τελευταία πενταετία επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ, επανεπενδύοντας διαρκώς τα κέρδη της, χωρίς να προσφεύγει σε τραπεζικό δανεισμό ή να προχωρεί σε περικοπές προσωπικού ή μειώσεις αποδοχών, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Κύριοι άξονες του φετινού σχετικού προγράμματός της είναι το άνοιγμα εννέα ή δέκα νέων καταστημάτων, η ανακαίνιση του εξοπλισμού σε μέρος του δικτύου της, η δημιουργία νέων τμημάτων στα υπάρχοντα καταστήματά της και η ενίσχυση των υποδομών μηχανοργάνωσής της. Ο κύκλος εργασιών της το 2013 ανήλθε στα 700 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας οριακή αύξηση έναντι της προηγούμενης χρήσης προς όφελος της αύξησης του μεριδίου της, ενώ τα κέρδη της προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 19 εκατ. ευρώ, στα επίπεδα δηλαδή του 2012. Σήμερα τα καταστήματα της εταιρείας συνολικά αριθμούν τα 104. Το δίκτυο των Metro Cash & Carry, με 45 μονάδες, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο χονδρικής πώλησης στην Ελλάδα, ενώ το δίκτυο λιανικής My market έχει παρουσία με συνολικά 59 καταστήματα.