Με επενδύσεις σχεδόν 90 εκατ. ευρώ, ο όμιλος Metro ολοκλήρωσε ένα πενταετές πλάνο «πράσινων» ενεργειακών έργων, το οποίο αποδίδει ήδη τα μέγιστα, ήτοι σημαντικές οικονομίες κλίμακος από την ίδια παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας και το ενεργειακό αποτύπωμα του ομίλου. Τελευταία πρωτοβουλία στην αγορά της ενέργειας από την οικογένεια Παντελιάδη (Metro, Όπτιμα, Ήπειρος) ήταν η συγχώνευση των θυγατρικών Universum Solar Ηellas και Μetro Energy, στο πλαίσιο της οποίας η πρώτη απορρόφησε τη δεύτερη.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια καθαρά τυπική διαδικασία, καθότι στην Universum Solar Ηellas συγκεντρώνονται όλες οι μονάδες παραγωγής ενέργειας του ομίλου και ουσιαστικά οι άδειες για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, που είτε λειτουργούν είτε είναι υπό κατασκευή. Στο μεταξύ, η Metro δρομολογεί την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στην Πελοπόννησο, το οποίο αδειοδοτήθηκε για την παραγωγή ενέργειας συνολικής ισχύος 5MW, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσει μια δεύτερη αδειοδότηση, αυτή τη φορά για την παραγωγή ενέργειας επιπλέον 8MW. Στον ίδιο σχεδιασμό έχουν ενταχθεί οι επενδύσεις για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στη Βοιωτία και για την εξασφάλιση δεκαετούς συμβολαίου αγοράς ενέργειας 30MW από αιολικό πάρκο στο Δίστομο.

Παράλληλα με τα προαναφερόμενα ήδη ολοκληρώνεται μια σχετικά υψηλού κόστους επένδυση, που ανέρχεται σε 18 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται κατά 50% από κοινοτικούς πόρους και αφορά την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις του δικτύου της Metro. Πρόκειται για ένα έργο, που θα καλύψει περίπου το 30% των ενεργειακών αναγκών της εταιρείας, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του ενεργειακού της κόστους, όπως και του ενεργειακού της αποτυπώματος.

Πάντως, το μεγαλύτερο επενδυτικού κόστους έργο της Metro στον τομέα της ενέργειας αφορά τον πλήρη εκσυγχρονισμό των ψυκτικών εγκαταστάσεων των καταστημάτων της εταιρείας. Το σχετικό έργο, στο οποίο επενδύθηκαν περί τα 65 εκατ. ευρώ, εξελίχτηκε την τελευταία πενταετία και έχει πλέον ολοκληρωθεί. Σημειώνουμε πως, δεδομένων των εξελίξεων στις τεχνολογίες της ενέργειας, οι σύγχρονες ψυκτικές εγκαταστάσεις βασίζουν τη λειτουργία τους στο διοξείδιο του άνθρακα αντί της αμμωνίας ή άλλων ψυκτικών μέσων παλαιότερης γενιάς. Συνεπώς τα ψυγεία που εγκαθίστανται στα νέα ή τα ανακαινιζόμενα καταστήματα My Market και Metro Cash & Carry διαφοροποιούνται τεχνολογικά από κάθε προηγούμενο ψυκτικό εξοπλισμό.

Υπό σχεδιασμό το επόμενο φιλόδοξο πλάνο
Δεδομένης της ολοκλήρωσης του προγραμματισμένου κύκλου των επενδύσεών της στην «πράσινη» ενέργεια, η Metro πλέον περιορίζει τις δράσεις της στο πεδίο της εξοικονόμησης ενέργειας σε μικροπαρεμβάσεις στα καταστήματά της στη χονδρική και τη λιανική, όπως και στην αγορά υβριδικών ή αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Η εταιρεία τώρα σχεδιάζει το επόμενο μεγάλο επενδυτικό της βήμα, που δεν είναι άλλο από αυτό της εγκατάστασης μπαταριών για την αποθήκευση ενέργειας, την οποία παράγουν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της που στερούνται δυνατοτήτων σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ρεύματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δαπανηρή επένδυση, η οποία θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί μόνον εφόσον προβλεφθεί κάποιου είδους χρηματοδότηση. Ωστόσο, τα στελέχη της εταιρείας θεωρούν ότι η Metro πρέπει να προετοιμάζεται, ώστε όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου να αναλάβει άμεσα δράση, έχοντας στο μεταξύ προωθήσει μια σειρά από τις απαιτούμενες σχετικές διαδικασίες.