Σημαντική αύξηση των πωλήσεων, που φθάνει το 18,2%, πέτυχε το 2001 η ΜΕΤΡΟ έναντι της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Για το 2002 εκτιμάται ότι οι πωλήσεις της εταιρείας θα παρουσιάσουν και νέα άνοδο, της τάξης του 15%, και ότι σε αξία θα διαμορφωθούν στα 266,5 εκατ. ευρώ ή 124,6 δισ. δρχ.

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων, που φθάνει το 18,2%, πέτυχε το 2001 η ΜΕΤΡΟ έναντι της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Για το 2002 εκτιμάται ότι οι πωλήσεις της εταιρείας θα παρουσιάσουν και νέα άνοδο, της τάξης του 15%, και ότι σε αξία θα διαμορφωθούν στα 266,5 εκατ. ευρώ ή 124,6 δισ. δρχ.

Πέρυσι η ΜΕΤΡΟ είχε κύκλο εργασιών 317,8 εκατ. ευρώ ή 108,41 δισ. δρχ., ενώ τα καθαρά κέρδη της ήταν 7,4 εκατ. ευρώ ή 2,5 δισ. δρχ., αυξημένα κατά 77% σε σχέση με το 2000. Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας:

  • Το ποσοστό των γενικών εξόδων επί του τζίρου ήταν το 2001 13,35% έναντι 13,76% το 2000. Η μείωση του ποσοστού των γενικών εξόδων, η οποία συνέβαλε στην αύξηση των καθαρών κερδών, ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του τζίρου ανά τετραγωνικό μέτρο και των οικονομιών κλίμακας.
  • Τα αποθέματα «γύριζαν» πέρυσι κάθε 36,8 ημέρες έναντι 41,6 ημερών το 2000.
  • Οι επενδύσεις ανήλθαν το 2001 σε 9,1 εκατ. ευρώ ή 3,1 δισ. δρχ., ενώ για το 2002 προβλέπονται επενδύσεις έως 8,8 εκατ. ευρώ ή 3 δισ. δρχ.
  • Τα χρηματικά διαθέσιμα υπερβαίνουν κατά πολύ τα δάνεια από τράπεζες. Το 2001 δεν υπήρξαν έξοδα για τόκους, ενώ το 2002 θα υπάρξουν έσοδα από τόκους.
  • Τα ίδια κεφάλαια έφθασαν τα 24,1 εκατ. ευρώ ή 8,2 δισ. δρχ., ενώ το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 11,4% φθάνοντας τα 116,2 εκατ. ευρώ ή 39,6 δισ. δρχ.

Το 2001 η ΜΕΤΡΟ ίδρυσε ένα cash & carry κατάστημα και τρία σούπερ μάρκετ, ενώ για το 2002 έχει προγραμματίσει τη λειτουργία δύο νέων μονάδων cash & carry και δύο σούπερ μάρκετ, τα οποία θα έχουν τις έδρες τους στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας κ. Παντ. Παντελιάδη, η ΜΕΤΡΟ δημιουργεί νέες μονάδες με γνώμονα την παρουσίαση θετικού ισολογισμού και όχι τη δημιουργία εντυπώσεων, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί μέσω μικρών εμπορικών μονάδων, διότι δεν τις θεωρεί κερδοφόρες. Για το λόγο αυτό τα νέα cash & carry καταστήματα έχουν χώρους πώλησης 2.000 τ.μ. και τα σούπερ μάρκετ 800-1.500 τ.μ.

25 χρόνια ΜΕΤΡΟ

Τα 25 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά κλείνει φέτος η ΜΕΤΡΟ και, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, στο διάστημα αυτό ως μεγαλύτερη επιτυχία θεωρεί τη σχέση εμπιστοσύνης που πέτυχε με το πελατειακό της κοινό, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της. Η εν λόγω σχέση, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, οδήγησε τη ΜΕΤΡΟ στο να είναι σήμερα μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο του λιανικού και χονδρικού εμπορίου.