Η Metro ΑΕΒΕ σύντομα ξεκινά το νέο κέντρο διανομής εμβαδού 40.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, για να αντικαταστήσει τα 20.000 τ.μ. της Μαγούλας. Ολοκληρώνεται το Fulfilment Center Hub 10.500 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο θα εξυπηρετεί cash & carry παραγγελίες σε νησιά και e-shop παραγγελίες εντός Αττικής.

Οι πωλήσεις λιανικής μέσω e-shop επηρεάστηκαν την παύση λειτουργίας της Instashop, αλλά επανήλθαν στο 3,5% του ετήσιου τζίρου: 1% μέσω πλατφόρμας, 2,5% οργανικά, δηλαδή μέσω πλατφόρμας Speedy, η οποία «τρέχει» με 42% ανάπτυξη πελατολογίου και €57,27 μέσο καλάθι.

Στο Cash & Carry e-shop, με 7% μερίδιο στον ετήσιο τζίρο πωλήσεων χονδρικής, έως τον Μάιο 2024 έχουν εγγραφεί 200.000 χρήστες, με αύξηση οργανικών επισκέψεων κατά 50%, τέσσερις αγορές ανά μήνα για το 40% των πελατών και τριπλάσιο μέσο καλάθι σε σχέση με την επίσκεψη σε φυσικό κατάστημα.

Το 33% του κύκλου εργασιών του Cash & Carry e-shop έρχεται από προωθητικές ενέργειες. Η Metro ΑΕΒΕ μείωσε τις ελλείψεις στο ράφι κατά 4,21% μέσω του Warehouse Management System (WHS) και εξοικονομεί έξι εργατοώρες ημερησίως ανά σημείο μέσω της αυτόματης παραγγελίας, που εγγυάται μείωση συνολικών ελλείψεων κατά 4%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter