Ένα γενναίο επενδυτικό πρόγραμμα υλοποίησε η Metro ΑΕΒΕ κατά την περίοδο 2014 – 2018, το οποίο ξεπέρασε τα συνήθη για την ίδια, λόγω της στρατηγικής απόφασης την οποία έλαβε αρχές του 2016 για την εξαγορά της Αφοί Βερόπουλοι, απόφαση η οποία απαίτησε, πέραν των κεφαλαίων, και μια τριετία σε χρόνο προκειμένου τα καταστήματα της εξαγορασθείσας εταιρείας να προσαρμοστούν στα πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας του δικτύου της μητρικής.

Ειδικότερα, στην πενταετία 2014 – 2018 η Metro επένδυσε σε εξαγορές, νέα καταστήματα, ανακαινίσεις, καθώς και στα logistics περί τα 350 εκατ. ευρώ, στην τεχνολογία και την ενέργεια 10 εκατ. ευρώ, που διατέθηκαν για τα μηχανογραφικά συστήματα και υποδομές τεχνολογίας της εταιρείας, και ακόμη 50 εκατ. ευρώ για αλλαγές φωτισμού και ψυκτικές εγκαταστάσεις, περί το 1,9 εκατ. ευρώ για την εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ στις τιμές (προσφορές – εκπτώσεις) επένδυσε 120 εκατ. ευρώ κατά τη διετία 2014 – 2015 και ακόμη 300 εκατ. ευρώ κατά την τριετία 2016 – 2018.

Σχολιάζοντας την επενδυτική της πολιτική, η Metro αναφέρει ότι «πάγια επιδίωξή της είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών της σε όλα τα επίπεδα, η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η συνεισφορά της στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και, φυσικά, η εξέλιξή της στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας».

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ο κύριος όγκος των επενδύσεών της στρέφεται αφενός προς το δίκτυο πωλήσεων, με την προοπτική της ταχύτερης δυνατής επέκτασής του και της αναβάθμισης παλαιότερων καταστημάτων της, και αφετέρου στις υποδομές logistics, ώστε να εκτελείται ανεμπόδιστα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος η τροφοδοσία του δικτύου της. Σε ότι αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό της Metro για τα επόμενα χρόνια, έχοντας πλέον ολοκληρώσει το πλάνο των ανακαινίσεων του συνόλου των καταστημάτων της αλυσίδας Βερόπουλος, θα συνεχίσει να επενδύει, όπως δηλώνει «με βασικό σημείο αναφοράς και επίκεντρο των υπηρεσιών της την ικανοποίηση και την επιστροφή αξίας στους πελάτες της. Θα επενδύσει σε έρευνα, νέα καταστήματα και τεχνολογίες, σε περαιτέρω εκπαίδευση των ανθρώπων της, σε δράσεις κοινωνικής και υπεύθυνης συμπεριφοράς και στην έναρξη δραστηριότητας σε μία νέα αγορά εκτός Ελλάδος, όπως αυτή της Κύπρου, με το πρώτο κατάστημα χονδρικής να εγκαινιάζεται μέσα στο 2019».

Σημειώνεται ότι η Metro λειτουργεί σήμερα 274 καταστήματα, εκ των οποίων τα 225 υπό το σήμα My Market στη λιανική και τα 49 υπό το σήμα Metro Cash & Carry στη χονδρική. Το 2018 έκλεισε για την εταιρεία με ενοποιημένο κύκλο εργασιών στο 1,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,5% και με κερδοφόρο αποτέλεσμα.

    Αριστοτέλης Παντελιάδης
    Διευθύνων Σύμβουλος,
    Metro AEBE

«Κάθε επένδυση στη METRO πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμη. Είναι για εμάς σημαντικό να αποφεύγουμε τη διαίσθηση ή την επιθυμία ως κριτήριο επιλογής και να τεκμηριώνουμε τις αποφάσεις μας με αριθμούς. Κατανέμουμε τις επενδύσεις μας ισορροπημένα, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Δεν επιτρέπουμε όμως η ανάπτυξη νέων καταστημάτων, που αναμφίβολα απορροφά πάντα μεγάλο μέρος του επενδυτικού προϋπολογισμού, να καθυστερήσει επενδύσεις απαραίτητες για τη συντήρηση υποδομών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων καταστημάτων, για συστήματα πληροφορικής, για εξοικονόμηση ενέργειας ή για τα κέντρα διανομής. Το σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας πρέπει να είναι συνεχώς απόλυτα λειτουργικό και σε άριστη κατάσταση, ενώ αποτελεί πάγια στρατηγική προτεραιότητα η επένδυση σε Ανθρώπινο Δυναμικό και στην εκπαίδευσή του».