Η METRO ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1976 και είναι αµιγώς ελληνικών συµφερόντων. Από το 2004 το δίκτυό της διασπάστηκε σε καταστήµατα λιανικής, τα σούπερ µάρκετ My market και σε καταστήµατα χονδρικής, τα Metro Cash & Carry. Σήµερα, το δίκτυο My market αριθµεί 47 καταστήµατα, εγκατεστηµένα κυρίως στην Αττική, ακολουθώντας ένα πλάνο ανάπτυξης σε οµόκεντρους κύκλους γύρω από αυτήν.

Η φιλοσοφία των My market βασίζεται στην ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης µε τον πελάτη και στην παροχή προσωποποιηµένου, φιλικού service και µεγάλης γκάµας προϊόντων -επώνυµων και ιδιωτικής ετικέτας- σε ανταγωνιστικές τιµές. Το δίκτυο καταστηµάτων χονδρικής Metro Cash & Carry, αριθµεί 36 καταστήµατα και είναι το µεγαλύτερο δίκτυο χονδρικής στην Ελλάδα, µε πανελλαδική παρουσία.

Ένας, επίσης πολύ σηµαντικός σταθµός στην πορεία της Metro ήταν και η δηµιουργία του νέου κέντρου διανοµής στα Οινόφυτα Βοιωτίας, το 2008. Το ύψος της επένδυσης ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ και αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα και από τα πιο σύγχρονα κέντρα διανοµής στην Ελλάδα. Βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση 100.000 τµ, ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από τα κτίρια αποθηκών, συνολικού εµβαδού 40.000 τµ και τα βοηθητικά κτίρια, συνολικού εµβαδού 1.200 τµ.

Τα σούπερ µάρκετ αποτελούν µία βασική ανάγκη των καταναλωτών. Σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, αυτό που φαίνεται να διαφοροποιείται περισσότερο δεν είναι τόσο πολύ τα ίδια τα σούπερ µάρκετ αλλά οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, όχι µόνο ως προς το µέσο καλάθι αγορών τους αλλά, κυρίως, ως προς τον τρόπο µε τον οποίο ψωνίζουν. Οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί και προσεκτικοί ως προς την ποιότητα και τις τιµές των προϊόντων, ενώ αναζητούν τη µεγαλύτερη αξία που µπορούν να αποκοµίσουν από τις αγορές τους, έναντι των χρηµάτων που διαθέτουν (value for money), ακόµα και αν αυτό σηµαίνει ότι θα αλλάξουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες είτε σε προϊόντα, είτε σε αλυσίδες καταστηµάτων.

Για τη Metro ο µακρόπνοος αναπτυξιακός στόχος, παρόλη την οικονοµική δυχέρεια, όχι µόνο δεν αναχαιτίσθηκε αλλά θα λέγαµε ότι εντάθηκε και επιταχύνθηκε. Και τη φετινή χρονιά, λοιπόν, συνεχίζεται η δυναµική επέκταση σε νέα σηµεία και περιοχές της χώρας µας, µε κύριο γνώµονα την ολοκληρωµένη πανελλαδική κάλυψη. Μέχρι σήµερα για την τρέχουσα χρονιά, έχουµε εγκαινιάσει δύο καταστήµατα Metro Cash&Carry και δύο My market, ενώ έως το τέλος του έτους προβλέπεται το άνοιγµα ακόµη τριών σηµείων, ώστε να επιτευχθεί ταυτόχρονα και ο στόχος της δηµιουργίας 200 νέων θέσεων εργασίας για φέτος. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι σε κάθε κρίση νικητές είναι αυτοί που µπορούν να διακρίνουν ευκαιρίες και µε ταχύτητα µπορούν να τις εκµεταλλευτούν.

Το λιανεµπόριο δεν αποτελεί εξαίρεση. Η εταιρεία Metro έχει µία σταθερή συνεργασία µε τον ειδικό τύπο είτε µε τη µορφή καταχωρίσεων είτε µε τη µορφή συνεντεύξεων, άρθρων κλπ. Ο ειδικός τύπος αποτελεί ένα ιδιαίτερο όχηµα προβολής για την εταιρεία Metro, µέσα από το οποίο δηµοσιοποιεί κατά µία έννοια πλάνα ανάπτυξης, στρατηγικές πωλήσεων κλπ, ενώ ταυτόχρονα ενηµερώνεται για τον ανταγωνισµό, για τις κινήσεις της βιοµηχανίας αλλά και της υπόλοιπης αγοράς.

Ηµεροµηνίες σταθµός
1976:
Ιδρύεται η αµιγώς ελληνικών συµφερόντων εταιρεία µε την επωνυµία Metro AEBE και τον διακριτικό τίτλο Metro.
2004: Διαχωρίζονται τα καταστήµατα της αλυσίδας σε καταστήµατα λιανικής  (σούπερ µάρκετ) My market και σε καταστήµατα χονδρικής, Metro Cash & Carry.
2008: Δηµιουργείται το νέο κέντρο διανοµής στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Το ύψος της επένδυσης ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ. Αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα και από τα πιο σύγχρονα κέντρα διανοµής στην Ελλάδα.