Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται για τη Metro AEBE η προσπάθειά της να δημιουργήσει μία υπεραγορά λιανικού εμπορίου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, καθώς τα σχέδιά της προσκρούουν στη γραφειοκρατία, αλλά και στις αντιρρήσεις των τοπικών αρχών, τις οποίες είχε συναντήσει προ ετών και η Lidl σε ένα δικό της αντίστοιχο εγχείρημα.

Στα μέσα Μαΐου, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση στον δήμο Αργοστολίου για την ίδρυση καταστήματος λιανικού εμπορίου στη επαρχιακή οδό Αργοστολίου-Πόρου, στη θέση Κρανιά. Σημειωτέον ότι στην Κεφαλονιά, όπως και σε άλλα νησιά, είναι αναγκαία η έγκριση του τοπικού δημοτικού συμβουλίου, όταν πρόκειται για εμπορικά καταστήματα με επιφάνεια άνω των 500 τ.μ..

Εν προκειμένω, η συνολική επιφάνεια της υπεραγοράς που θέλει να δημιουργήσει η Metro ανέρχεται στα 5.200 τ.μ., και εδώ εντοπίζεται και η πρώτη αντίρρηση της δημοτικής αρχής: η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου υποστηρίζει πως για καταστήματα άνω των 5.000 τ.μ. απαιτείται, πριν από την έγκριση της ίδρυσης και της λειτουργίας τους, η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Και ακόμα κι αν δεν προσμετρηθούν κάποιοι βοηθητικοί χώροι, και πάλι, συνεχίζει, απαιτείται κατ’ ελάχιστον η υπαγωγή της δραστηριότητας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Όριο τα 600 τ.μ.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο, η εταιρεία θα έπρεπε να προσκομίσει κατά παρέκκλιση άδεια ανέγερσης κτιρίων υπεραγοράς εμβαδού 2.600 τ.μ., με δεδομένο ότι στο Νομό Κεφαλληνίας η δόμηση των υπεραγορών δεν μπορεί να ξεπερνά το 600 τ.μ. σύμφωνα με τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, εκτός και αν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μάλιστα, η επιτροπή επικαλείται την επίσης αρνητική απάντηση που δόθηκε στη Lidl Ελλάς όταν το 2018 ζήτησε άδεια για την κατασκευή υπεραγοράς εμβαδού 2250,75 τ.μ., σε μικρή απόσταση από το οικόπεδο της Metro.

Τέλος, στη γνωμοδότηση της επιτροπής επισημαίνεται πως η εταιρεία δεν έχει προσκομίσει «Βεβαίωση Συμβατότητας με τα Σχέδια Πλημμυρών» που ισχύουν για την περιοχή, η οποία περιλαμβάνεται στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, ενώ επιπλέον δεν έχει προσκομίσει στοιχεία συμβατότητας του έργου με τα υπό κατασκευή έργα στην εν λόγω περιοχή, όπου αναμένεται να κατασκευαστεί ο Επαρχιακός Οδικός Άξονας «Αεροδρόμιο Κεφαλληνίας – Κρανιά».

Η απόφαση του 2015 για τη Lidl
Πέραν αυτών, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου υπενθυμίζει την απόφαση που είχε λάβει το 2015 το δημοτικό συμβούλιο του πρώην Δήμου
Κεφαλονιάς με την οποία απορρίφθηκε ανάλογο αίτημα της Lidl για επέκταση υπεραγοράς σε αντίστοιχο μέγεθος, με το παρακάτω αιτιολογικό:

  1. Λόγω του μεγέθους της υπεραγοράς πλήττονται οι μικρότερης επιφάνειας τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες ακόμη και να ήθελαν κατά το χρόνο ίδρυσής τους δεν μπορούσαν να αποκτήσουν το μέγεθος της υπό επέκτασης υπεραγοράς.
  2. Εξαιτίας της πίεσης προς τις μικρότερες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε κλείσιμο, κι έτσι θα αυξηθεί η ανεργία αμέσως στους εργαζόμενους σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις και εμμέσως και σε άλλους κλάδους π.χ. μεταφορές.
  3. Εξαιτίας του πιθανολογούμενου μονοπωλιακού χαραχτήρα που θα δημιουργηθεί στον τομέα των υπεραγορών, θα πληγεί ο υγιής ανταγωνισμός και θα προκύψουν σαφείς ανατιμήσεις στα είδη διατροφής.
  4. Θα αυξηθεί κατακόρυφα η κίνηση των οχημάτων προς και από το κατάστημα.
  5. Θα υπάρξει περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω της συγκέντρωσης και αύξησης της κυκλοφορίας.
  6. Θα επιβαρυνθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος και οι πιθανότητες ατυχημάτων στον οδικό άξονα, ο οποίος ήδη παρουσιάζει αύξηση της κυκλοφορίας.

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter