Σε αλλαγή της επωνυμίας της προχώρησε η Chipita Foods, που αποτελεί μια holding εταιρεία που πλέον επικεντρώνεται στις δραστηριότητες στην Ινδία και την υποστήριξη της κοινοπραξίας Britchip. Έτσι, η Chipita μετονομάζεται SΤ Bakery Foods και θα φέρει πλέον τα αρχικά του ιδιοκτήτη της, Σπύρου Θεοδωρόπουλου (ST). Η ST Bakery και πρώην Chipita αποτελούσε θυγατρική του ομίλου Chipita, πριν από την πώλησή του στον όμιλο Mondelez International. Μετά την εξαγορά, η πρώην Chipita κράτησε την δραστηριότητα Π.Γ. Νίκας και την συμμετοχή στην κοινοπραξία Britchip στην Ινδία. Τον Σεπτέμβριο του 2022 όμως η Π.Γ.Νίκας πέρασε στην Bespoke SGA Holdings που συγκεντρώνει όλες τις εταιρείες που έχει εξαγοράσει τα τελευταία δύο χρόνια ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΙΟΝ, Έδεσμα, Αμβροσία, Ελληνικοί Χυμοί) καθώς και τη Wonderplant που δραστηριοποιείται στα θερμοκήπια υδροπονικής ντομάτας. Η κοινοπραξία Britchip Foods Limited δημιουργήθηκε το 2017. Το 60% κατέχει η Britannia Industries και το 40% η Chipita Foods (πλέον ST Bakery).