Η μετατόπιση ενός περιπτέρου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, γίνεται για συγκεκριμένους λόγους ύστερα από σχετική αίτηση στην αρμόδια Νομαρχία.

Η μετατόπιση ενός περιπτέρου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, γίνεται για συγκεκριμένους λόγους ύστερα από σχετική αίτηση στην αρμόδια Νομαρχία.

Για το θέμα αυτό μίλησε στο «μαγαζί μας» η κα Σταματία Παπακωνσταντίνου, υπάλληλος του τμήματος περιπτέρων, κυλικείων, σωματείων και αδειών τσιγάρων της Νομαρχίας Αθηνών, τονίζοντας ότι: «Οι θέσεις των περιπτέρων είναι συγκεκριμένες και παραχωρούνται κατόπιν σχετικής αιτήσεως στους ανάπηρους και στα θύματα πολέμου, μετά την ανάρτηση των πινάκων με τις κενές θέσεις των περιπτέρων που χηρεύουν. Μετατοπίσεις περιπτέρων γίνονται:

α) για λόγους μη αποδοτικότητας της θέσης στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο περίπτερο (οικονομικοί λόγοι),

β) αν εκτελούνται στην περιοχή που βρίσκεται το περίπτερο δημοτικά ή κοινοτικά έργα ή για λόγους εξωραϊσμού του περιβάλλοντος από τους δήμους

γ) για λόγους ασφαλείας, όταν δηλαδή εξαιτίας της θέσης του περιπτέρου προκαλούνται προβλήματα στους πεζούς και στα οχήματα.

Για να γίνει μετατόπιση ενός περιπτέρου απαιτείται αίτηση στην αρμόδια Νομαρχία από τον ανάπηρο δικαιούχο, ενώ σε περίπτωση που η αίτηση γίνει από τον ενοικιαστή περιπτερούχο απαιτείται και ταυτόχρονη συγκατάθεση του ανάπηρου δικαιούχου. Η νέα θέση στην οποία θα μετατοπισθεί το περίπτερο πρέπει, σύμφωνα με το νόμο 1043/80, να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την παλαιά του θέση.

Η εκάστοτε αρμόδια Νομαρχία στέλνει περαιτέρω έγγραφο στον Δήμο, στην Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, καθώς και στο αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, το οποίο και θα εξετάσει αν το περίπτερο, στη θέση που θα μετατοπισθεί, εμποδίζει την κυκλοφορία. Στη συνέχεια οι παραπάνω φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 1416/84, πρέπει μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών να εισηγηθούν στη Νομαρχία αν συμφωνούν ή όχι με τη συγκεκριμένη μετατόπιση, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία η Τροχαία δώσει αρνητική εισήγηση, η Νομαρχία ζητά από τον ενδιαφερόμενο να προτείνει κάποια άλλη θέση.

Η μετατόπιση ενός περιπτέρου μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή, οπότε αν για παράδειγμα έγινε λόγω έργων, τότε μόλις αυτά τελειώσουν, το περίπτερο θα επανέλθει στην αρχική του θέση. Τέλος τα έξοδα της μετατόπισης τα αναλαμβάνει εκείνος που κάνει την αίτηση, εφόσον φυσικά αυτή εγκριθεί».