Η Ημερίδα με ομιλητή τον Dr. Ken Blancard και θέμα: Leading at a Higher Level: Blanchard on Leadership and Creating High Performing Organisations, που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί από την Πρόθεση ΑΕ στις 6 Νοεμβρίου 2007, στο Κέντρο Τεχνών στο ACS, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί τελικά στις 19 Μαρτίου 2008. Λόγος της αναβολής αυτής είναι η ολοκληρωτική καταστροφή του σπιτιού του Dr. Blanchard, καθώς και του υιού του, στις μεγάλες πυρκαγιές της Καλιφόρνια, όπου έχουν καταστραφεί ολοσχερώς περί τα 1.600 σπίτια.

Συντετριμμένος ο Dr. Blanchard ζήτησε την κατανόηση διοργανωτών και συμμετεχόντων και παρακάλεσε για χρονική μετάθεση της Ημερίδας, προκειμένου να διευθετήσει τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Συμμετοχή στην Ημερίδα έχουν δηλώσει περισσότερα από 400 άτομα, επιχειρηματίες, ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, καθηγητές πανεπιστημίων, σύμβουλοι επιχειρήσεων,  μεταπτυχιακοί φοιτητές, κά. Κατανοώντας την αναστάτωση που μπορεί να προκάλεσε αυτή η αναβολή στο πρόγραμμά τους, ο Dr. Blanchard στέλνει σε όλους δωρεάν από ένα αντίτυπο του τελευταίου του βιβλίου με τίτλο “Leading at a Higher Level”, υπογεγραμμένο και με ιδιόχειρη αφιέρωση, συνοδευμένο από προσωπική του ευχαριστήρια επιστολή για την κατανόηση του σοβαρού του προβλήματος.

Αλλά και η διοργανώτρια εταιρεία Πρόθεση ΑΕ, αναγνωρίζοντας την προκληθείσα αναστάτωση, προσφέρει σε όλους, όσοι είχαν δηλώσει συμμετοχή, από ένα ονομαστικό κουπόνι για έκπτωση 30%, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε οποιαδήποτε Ημερίδα προγραμματίζει  η Πρόθεση για το 2008.