Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικονομικά στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να ανελιχθούν στη θέση του οικονομικού διευθυντή, με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής επαγγελματικής ειδίκευσης στους βασικούς τομείς άσκησης της οικονομικής διοίκησης.

Ο υποχρεωτικός κύκλος σπουδών του προγράμματος περιλαμβάνει μαθήματα διοικητικής λογιστικής, διοικητικής κοστολόγησης, φορολογικού ελέγχου, πιστωτικού ελέγχου, οικονομικού προγραμματισμού, ταμειακού προγραμματισμού, χρηματοοικονομικής διοίκησης, διαχείρισης ρίσκου, αξιολόγησης επενδύσεων, κεφαλαιακής διάθρωσης, εσωτερικού ελέγχου και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Αντίστοιχα, ο συμπληρωματικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων, νομικής υποστήριξης, υποστήριξης υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, διοίκησης ποιότητας οικονομικών υπηρεσιών και υποστήριξης υπηρεσιών ανάθεσης έργου, ενώ ως μαθήματα επιλογής προτείνονται η Φορολογία, η Διοίκηση Προμηθειών, η Διοίκηση Εφοδιαστικής και το Βusiness Statistics.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι διετής. Τα μαθήματα προσφέρονται όλα τα απογεύματα Παρασκευής και τα πρωινά του Σαββάτου πλην των περιόδων των ακαδημαϊκών διακοπών. Στο πρόγραμμα διδάσκουν ανώτατα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους στους τομείς της εξειδίκευσής τους, με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οικονομικής Διοίκησης της ΕΕΔΕ αποκτούν το δικαίωμα του τακτικού μέλους στο Ινστιτούτο Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ) της ΕΕΔΕ, υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργεί ο σύλλογος αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οικονομικής Διοίκησης της ΕΕΔΕ.