Η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EDPB) ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει στο σύνολο των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) την απάγορευση κάθε «συμπεριφορικής διαφήμισης», που είχε επιβάλει η Νορβηγία στην Meta, την εταιρεία που διαχειρίζεται τις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Η ευρωπαϊκή αρχή ζητά από την αρχή διαχείρισης δεδομένων της Ιρλανδίας, όπου βρίσκεται η ευρωπαϊκή έδρα της Meta, να λάβει μέτρα για την εφαρμογή της απαγόρευσης της «συμπεριφορικής διαφήμισης» στις πλατφόρμες που διατηρεί ο αμερινανικός κολοσσός. Η «συμπεριφορική διαφήμιση» χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς. Σημειώνεται ότι η Meta υπόκειται σε ημερήσια πρόστιμα στη Νορβηγία ύψους 90.000 δολαρίων από τις 7 Αυγούστου για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, καθώς χρησιμοποίησε τα δεδομένα τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Η Meta δήλωσε ότι είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα δώσει στους χρήστες των πλατφορμών της στην ΕΕ και τον ΕΟΧ τη δυνατότητα να συναινέσουν και ότι θα προσφέρει ένα συνδρομητικό μοντέλο, ώστε να ευθυγραμμιστεί και να συμμορφωθεί με τις κανονιστικές απαιτήσεις.