Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ της FrieslandCampina Hellas υπό τον τίτλο «Μέρισμα Φροντίδας & Αγάπης», η εταιρεία προσέφερε ήδη στο πρώτο πεντάμηνο του έτους προϊόντα (ΝΟΥΝΟΥ, Milner, Fina, Friso, Frico) αξίας που προσεγγίζει τις 300 χιλ. ευρώ σε ΜΚΟ, που στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε ιδρύματα, συλλόγους και φορείς που εργάζονται για τη συμπαράσταση όσων αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης.

Η προσφορά της FrieslandCampina Hellas έχει αναγνωριστεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με την απονομή σχετικού επαίνου στην εταιρεία.