Η FrieslandCampina Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ που εφαρμόζει υπό την επωνυμία Μέρισμα Φροντίδας & Αγάπης, διευρύνει και ενισχύει τις πρωτοβουλίες της για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού, προσφέροντας γαλακτοκομικά προϊόντα σε πολυάριθμες ΜΚΟ, που προσφέρουν έργο σε οίκους ευγηρίας, κέντρα αποκατάστασης, ορφανοτροφεία, δήμους, ιδρύματα της Εκκλησίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ, συνδράμοντας άτομα χρήζοντα βοηθείας.

Η φροντίδα για τον άνθρωπο και την κοινωνία αποτελούν θεμελιώδεις αξίες και συστατικά στοιχεία της στρατηγικής για την Κοινωνική Υπευθυνότητα της εταιρείας.