Γύρω στα 25,4 εκατ. ευρώ έχασαν οι επιχειρήσεις του κέντρου της Αθήνας λόγω των απεργιών κατά το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στη μείωση του τζίρου τους, ενώ η συνολική απώλεια κερδών ξεπέρασε τα 6,3 εκατ. ευρώ. Πάνω από το 23% του συνολικού τζίρου που χάθηκε (5,85 εκατ. ευρώ) ανήκει στις λιανεμπορικές επιχειρήσεις του κέντρου, οι οποίες απώλεσαν, επίσης, κέρδη της τάξης του 1,5 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω αποτελούν ευρήματα έρευνας του ΕΒΕΑ, που πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ Research, με θέμα την οικονομική ζημιά που υφίστανται οι επιχειρήσεις του κέντρου της Αθήνας από τις διαδηλώσεις.

Τα παραπάνω αποτελούν ευρήματα έρευνας του ΕΒΕΑ, που πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ Research, με θέμα την οικονομική ζημιά που υφίστανται οι επιχειρήσεις του κέντρου της Αθήνας από τις διαδηλώσεις.

Πέρα, όμως, από το τεχνοκρατικό μέρος της έρευνας, προέκυψαν ευρήματα τα οποία πραγματικά ξαφνιάζουν ευχάριστα, καθώς δείχνουν ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό επιχειρηματιών -μικρομεσαίων στη συντριπτική τους πλειονότητα- “βλέπουν αρκετά πέρα από τη μύτη τους” και προβληματίζονται για τα γενικότερα προβλήματα της Αθήνας. ‘Ετσι, λοιπόν, κατά το 56% οι επιχειρηματίες, μεγάλο μέρος των οποίων έχει υποστεί ζημιές από επεισόδια σε διαδηλώσεις, τάσσονται κατά κάθε περιορισμού των κινητοποιήσεων, διότι κάτι τέτοιο “παραβιάζει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης των πολιτών”.

Επίσης, κατά το 52% επισημαίνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας δημιουργείται από την έλλειψη σωστής λειτουργίας των δυνάμεων της Αστυνομίας, και περισσότεροι από 8 στους 10 δηλώνουν ότι αυτοί που μπορούν να συνεισφέρουν πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η κυβέρνηση και ο δήμος. Και κάτι αρκετά ριζοσπαστικό: περισσότεροι από 2 στους 3 ερωτώμενους (το 68%) τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας. Θα πρέπει να πεζοδρομηθεί, τονίζουν, και να επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε οχήματα εφοδιασμού των καταστημάτων σε συγκεκριμένες ώρες.

Οι οικονομικές συνέπειες των διαδηλώσεων

Αναφορικά με τις οικονομικές συνέπειες των διαδηλώσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων επιχειρηματιών, οι ερευνητές της ΚΑΠΑ Research σημειώνουν:

Στην περιοχή της έρευνας δραστηριοποιούνται 5.458 επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των υποκαταστημάτων των τραπεζών. Στο λιανεμπόριο δραστηριοποιούνται 2.314 επιχειρήσεις, δηλαδή το 45,8% του συνόλου, με σύνολο απασχολουμένων 7.948 άτομα. Το χονδρεμπόριο εκπροσωπείται με 1.145 επιχειρήσεις, ο κλάδος των υπηρεσιών με 1.885 και η μαζική εστίαση με 114 επιχειρήσεις. Το σύνολο των εργαζομένων ανέρχεται σε περίπου 35.000 άτομα.

Λόγω των διαδηλώσεων και των απεργιών στο δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου ο τζίρος των επιχειρήσεων αυτών μειώθηκε κατά 25,4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη τους κατά 6,34 εκατ. ευρώ. Οι απώλειες του λιανεμπορίου ανέρχονται σε 5,85 εκατ. ευρώ σε ό,τι αφορά στον τζίρο, ενώ τα κέρδη τους μειώθηκαν κατά 1,46 εκατ. ευρώ.

Μία ημέρα γενικής απεργίας, που δεν λειτουργούν μετρό, λεωφορεία κλπ προκαλεί μείωση του συνολικού τζίρου κατά 5,94 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,2 εκατ. ευρώ ανήκει στο λιανεμπόριο. Η συνολική απώλεια κερδών ανέρχεται σε 1,48 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 302,8 χιλιάδες στο λιανεμπόριο. Μία ημέρα διαδηλώσεων, με μερικό κλείσιμο των δρόμων και αναστάτωση στο κέντρο, προκαλεί μείωση του τζίρου κατά 3,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 910.000 στο λιανεμπόριο, ενώ χάνονται και κέρδη ύψους 895.000 ευρώ (τα 228.000 αφορούν σε λιανεμπορικές επιχειρήσεις). Επιπλέον:

  • Το 12,5% των επιχειρήσεων του κέντρου έχει υποστεί φθορές στη βιτρίνα τού καταστήματος μία ή περισσότερες φορές.
  • Το 7,5% αυτών έχει υποστεί σημαντικές κλοπές, ενώ το 6,5% έχει δει να καταστρέφεται σημαντικό μέρος τους επιχείρησης.
  • Για το 4,5% η καταστροφή της επιχείρησης ήταν ολοκληρωτική.
  • Λόγω των επεισοδίων, το 28% των επιχειρήσεων υποχρεώθηκαν να προχωρήσουν σε πρόσθετη επένδυση για την αύξηση της ασφάλειας.

‘Ετσι, 1.462 επιχειρήσεις ξόδεψαν γι’ αυτόν τον λόγο γύρω στα 7,36 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο 5.337 ευρώ ανά επιχείρηση. Ενδεικτικό είναι ότι σε ποσοστό άνω του 35% οι ερωτώμενοι θεωρούν ως μεγαλύτερο πρόβλημα για μια επιχείρηση που λειτουργεί στο κέντρο τις πορείες και τις διαδηλώσεις, ενώ έπονται το κυκλοφοριακό με 30,5%, το λειτουργικό κόστος με 12,5%, ο μεγάλος ανταγωνισμός με 12,5% κλπ.

Κατά δήλωση των επιχειρηματιών, το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2.936 επιχειρήσεις έκλεισαν ή υπολειτούργησαν κατά μέσο όρο 4,11 ημέρες. Επίσης, 1.035 επιχειρήσεις πλήρωσαν κατά μέσο όρο 9 ημερομίσθια χωρίς να εργαστεί το προσωπικό τους. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 403.000 ευρώ.

Τέλος, κατά το 75% οι ερωτώμενοι συμφωνούν ότι στη διάρκεια των διαδηλώσεων μειώνεται ο τζίρος τους.