Αυξημένες πωλήσεις εντός και εκτός Ελλάδας πέτυχε το 2022 η Megas Yeeros, που είδε όμως την κερδοφορία της να συρρικνώνεται λόγω των αυξημένων κοστών που επηρέασαν ευρύτερα τη βιομηχανία των τροφίμων κατά το περασμένο έτος, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Megas Yeeros, το 2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 56,84 εκατ. ευρώ, έναντι 45,56 εκατ. κατά τη χρήση 2021, ήτοι αύξηση κατά 25%. Οι πωλήσεις του ομίλου που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό κατά την χρήση 2022 ανήλθαν σε ποσοστό 43,3%, έναντι ποσοστού 39,6% κατά την προηγούμενη χρήση. Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει ποσοστό 12,5% του κύκλου εργασιών για τη χρήση 2022, έναντι ποσοστού 11,86% κατά την προηγούμενη χρήση.

Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του ομίλου στην Ελλάδα ανήλθαν το 2022 σε 32,24 εκατ. ευρώ, έναντι 27,52 εκατ. το 2021, οι πωλήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν σε 5,64 εκατ. ευρώ, έναντι 4,46 εκατ. το 2021, ενώ οι πωλήσεις σε τρίτες χώρες έφτασαν τα 18,95 εκατ. ευρώ, έναντι 13,59 εκατ. το 2021.

Μειώθηκαν τα κέρδη
Σε επίπεδο κερδοφορίας, η Megas Yeeros επλήγη από την αύξηση του κόστους πωλήσεων στα 47,86 εκατ. ευρώ (2021: 36,55 εκατ.), με τα μεικτά κέρδη να παρουσιάζουν οριακή μείωση σε σχέση με το 2021, στα 8,98 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,42 εκατ. ευρώ, έναντι 3,54 εκατ. το 2021, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν στα 1,96 εκατ. ευρώ, έναντι 2,90 εκατ. το 2021. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν στη χρήση 2022 σε 5,04 εκατ. ευρώ, έναντι 5,47 εκατ. το 2021, ήτοι μειώθηκαν κατά 8%.

Οι αριθμοδείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας του ομίλου επίσης κινήθηκαν αντίστοιχα: ο λόγος του EBITDA προς τον κύκλο εργασιών μειώθηκε στο 8,87%, από το 12% του 2021, ο λόγος των μεικτών κερδών προς τις πωλήσεις υποχώρησε στο 15,80%, από το 19,78% το 2021, ενώ ο λόγος των κερδών μετά από φόρους προς τις πωλήσεις έκλεισε στο 3,44%, έναντι 6,37% το 2021.

Πιστοποιήσεις Halal και Kosher
Σημειώνεται ότι εντός του 2022 η Megas Yeeros εξασφάλισε πιστοποιήσεις Halal και Kosher για προϊόντα της, καθιστώντας τα αποδεκτά προς κατανάλωση από ανθρώπους που ασπάζονται τον ισλαμισμό και τον ιουδαϊσμό αντίστοιχα. Πρόκειται για πιστοποιήσεις που προσδίδουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο marketing, αλλά και εργαλείο προσέλκυσης πελατών σε αγορές με ισχυρές προοπτικές.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter