Ο χρόνος που πέρασε, όπως άλλωστε και το 2000, χαρακτηρίστηκε από εξαγορές και συγχωνεύσεις. Ορισμένες φορές η διαδικασία απορρόφησης των εταιρειών που εξαγοράστηκαν οδήγησε σε κλείσιμο καταστημάτων τους, αλλά και καταστημάτων που ανήκαν στην επιχείρηση που πραγματοποίησε την εξαγορά (στην περίπτωση που υπήρχε επικάλυψη σε ορισμένες περιοχές).

Σε ότι αφορά τα εγκαίνια καταστημάτων, το 2001 ήταν μία….υποτονική χρονιά, αν εξαιρέσουμε τη μεγάλη ανάπτυξη – κυρίως μέσω franchising – της DIA , καθώς και της LIDL, για την οποία όμως δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία.

Ο χρόνος που πέρασε, όπως άλλωστε και το 2000, χαρακτηρίστηκε από εξαγορές και συγχωνεύσεις. Ορισμένες φορές η διαδικασία απορρόφησης των εταιρειών που εξαγοράστηκαν οδήγησε σε κλείσιμο καταστημάτων τους, αλλά και καταστημάτων που ανήκαν στην επιχείρηση που πραγματοποίησε την εξαγορά (στην περίπτωση που υπήρχε επικάλυψη σε ορισμένες περιοχές).

Σε κλείσιμο καταστημάτων τους προχώρησαν επίσης κάποιες επιχειρήσεις επειδή η λειτουργία τους κρίθηκε ασύμφορη. Ο συνολικός αριθμός των σούπερ μάρκετ που λειτουργούν στη χώρα μας ανήλθε το 2001 σε 3.101. Από αυτά τα 1.971 είναι καταστήματα που ανήκουν σε αλυσίδες σουπερ μάρκετ και τα 1.130 είναι μεμονωμένα σούπερ μάρκετ. Η αύξηση του συνόλου των σούπερ μάρκετ το 2001 σε σχέση με το 2000 ήταν 6,2% ποσοστό που αντιστοιχεί σε 182 καταστήματα. Αναλυτικά, τα σούπερ μάρκετ αλυσίδων αυξήθηκαν κατά 5,8% (109 καταστήματα), τα καταστήματα αλυσίδων που διαθέτουν από 16 σούπερ μάρκετ και άνω αυξήθηκαν κατά 9,4% (132 καταστήματα) ενώ τα μεμονωμένα σούπερ μάρκετ κατά 6,9% (73 καταστήματα)

Μεγαλύτερη ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία – υποχώρηση στο Υπόλοιπο Αττικής

Αύξηση του αριθμού των καταστημάτων σούπερ μάρκετ κατά 24,1% σημειώθηκε το 2001 στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Το ποσοστό αυτό είναι το μεγαλύτερο στο σύνολο των 13 γεωγραφικών περιοχών που εξετάζονται στην παρούσα έκδοση. Σημαντική ανάπτυξη παρουσίασαν επίσης οι περιοχές Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και των Νησιών του Αιγαίου (ποσοστό αύξησης 16,9% και στις δύο περιπτώσεις).

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ λειτουργούν στην περιοχή της Πρωτεύουσας (817 το 2001). Μείωση του αριθμού των καταστημάτων σούπερ μάρκετ σημειώθηκε όμως στο Υπόλοιπο Αττικής. Μέσα στο 2001 έκλεισαν 4 καταστήματα από τα 95 που λειτουργούσαν στην περιοχή το 2000.

Αυξήθηκαν τα καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στα καταστήματα των αλυσίδων που διαθέτουν +16 σούπερ μάρκετ. Το ποσοστό αύξησης (9,4%) είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν ληφθεί υπ' όψιν ότι το σύνολο των σούπερ μάρκετ που ανήκουν σε αλύσίδες αυξήθηκε κατά 5,8% ενώ τα μεμονωμένα καταστήματα κατά 6,9%.