Η ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΑΕ και η ΕΥΣ συνέπραξαν, στο πλαίσιο ειδικών προσφορών σε προϊόντα της πρώτης από τα καταστήματα της δεύτερης τον Απρίλιο, για τη στήριξη του προγράμματος των Γιατρών του Κόσμου «Μητέρα και Παιδί», το οποίο αποσκοπεί στην προσφορά υγειονομικής περίθαλψης σε εγκύους και νεογνά, που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της πρωτεύουσας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παροχή παιδιατρικών υπηρεσιών, κάλυψη φαρμακευτικού /υγειονομικού υλικού και διανομή βρεφικών ειδών baby kits, μέσω της δράσης του Ανοιχτού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου.