Ένας νέος συνεταιρισμός δημιουργήθηκε στο χώρο της χονδρεμπορικής πώλησης με το διακριτικό τίτλο «MEGA ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ». Ο συνεταιρισμός αυτός κατάφερε να συνενώσει πάνω από 45 χονδρέμπορους - διανομείς ειδών σούπερ μάρκετ και συναφών ειδών.

Ένας νέος συνεταιρισμός δημιουργήθηκε στο χώρο της χονδρεμπορικής πώλησης με το διακριτικό τίτλο «MEGA ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ». Ο συνεταιρισμός αυτός κατάφερε να συνενώσει πάνω από 45 χονδρέμπορους – διανομείς ειδών σούπερ μάρκετ και συναφών ειδών

Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται σε 30 νομούς της χώρας και σε 10 νησιωτικές περιοχές, ενώ εφοδιάζουν πάνω από 30.000 λιανικά σημεία πώλησης, επιτυγχάνοντας συνολικό ετήσιο τζίρο που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 75 δισ. δρχ. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης, ο συνεταιρισμός αναμένεται μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2001 να αριθμεί 120 χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, με έντονη παρουσία σε όλους τους νομούς της χώρας.

Οι σκοποί της «MEGA ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ», όπως αυτοί αναπτύχθηκαν κατά την 1η Γενική Συνέλευση των μετοχών της, είναι, μεταξύ άλλων: – Η επίτευξη καλύτερων – πιο ανταγωνιστικών τιμών προς όφελος αρχικά των μελών του συνεταιρισμού και κατ' επέκταση των πελατών τους. – Η δημιουργία κοινής επικοινωνιακής πολιτικής προς τους πελάτες τους με κοινά διαφημιστικά φυλλάδια και ενιαίες τιμές σε όλη την Ελλάδα. – Η από κοινού συμμετοχή σε προγράμματα επιχορηγήσεων και επενδύσεων. – Η ίδρυση και αξιοποίηση κοινών αποθηκών και δικτύων διανομής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «MEGA ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ», αποτελείται από τους κ.κ. Βασίλη Παπασπύρου (πρόεδρο), Αντώνη Δελιπούλειο (αντιπρόεδρο), Βασίλη Γιαννόπουλο (γεν. γραμματέα), Ανδρέα Γουργολίτσα (ταμία) και Φίλιππα Κοζιώτη, Γιώργο Γιαβρόπουλο, Κώστα Καλογιάννη (μέλη). Γενικός διευθυντής (εμπνευστής-δημιουργός του συνεταιρισμού), είναι ο κ. Δημήτριος Νιάρχος.