Η εταιρεία ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΑΕ, στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης της πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020», εντάχθηκε στην ηγετική ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2020, που διαμορφώνουν τον επιχειρηματικό χάρτη της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας. H ένταξη των επιχειρήσεων στο Sustainability Performance Directory είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης δυο επιτροπών.

Η αρχική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τεχνική επιτροπή, αποτελούμενη από δυο ομάδες εμπειρογνωμόνων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, στελεχών του QualityNet Foundation και ελεγκτικών εταιρειών. Η τελική αξιολόγηση και έγκριση της κατάταξης πραγματοποιείται από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή.