Η ΜΕΓΑ αποκτά φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά τις Εγγυήσεις Προέλευσης από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Τo σχετικό «πράσινo» πιστοποιητικό διαβεβαιώνει ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε η εταιρεία στο εργοστάσιο, τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία της, παράχθηκε ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή/και συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Περιβαλλοντικό Σύστημα ISO 14001, το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 και κατά FSC από το Forest Stewardship Council.