Η εταιρεία ΜΕΓΑ ανακοίνωσε διαγωνισμό «πράσινων» καινοτομιών, στο πλαίσιο του προγράμματός της Act Green, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω του επανασχεδιασμού των προϊόντων της βάσει των αρχών της κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να επιτύχει σημαντικό επίπεδο επαναχρησιμοποίησης υλικών και εξοικονόμησης πόρων. Ο διαγωνισμός, που διοργανώνεται σε στενή συνεργασία με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, απευθύνεται
σε φοιτητές και νέους επιστήμονες. Η πλατφόρμα συμμετοχής έχει ήδη ανοίξει στο www.mega-green-innovation.gr.