Με την ίδια διοίκηση θα πορευτεί για έναν ακόμη χρόνο η Ποτοποιία Ι. Βαρβαγιάννης ΕΠΕ. Ως εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η Ποτοποιία Βαρβαγιάννης αποφάσισε μέσα από έκτακτη γενική συνέλευση την παράταση της θητείας των διαχειριστών, η οποία έληγε στις 30 Ιουνίου 2024, επιπλέον για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2024 έως και 30 Ιουνίου 2025.

Πρόκειται για τη Βάγια Φρυδά – Βαρβαγιάννη του Ιωάννη, για τον Ιωάννη Βαρβαγιάννη του Εμμανουήλ και για τον Ιωάννη Βαρβαγιάννη του Ευσταθίου, δηλαδή για πρώτα ξαδέλφια της επόμενης γενιάς της οικογένειας Βαρβαγιάννη, τα οποία διατηρούν τη θέση του διαχειριστή από 8 Ιουνίου 2022.

Εξαίρεση αποτελεί ο Ιωάννης Βαρβαγιάννης του Ευσταθίου, ο οποίος ασκεί καθήκοντα διαχειριστή ήδη από τις 15 Μαΐου 2015. Ως έκτη γενιά της οικογένειας, ανέλαβαν την επιχείρηση το 2015 Ιωάννης Βαρβαγιαννης του Εμμανουήλ και το 2016 ο Ιωάννης Βαρβαγιαννης του Ευσταθίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter