Μετά από επιτυχημένη πορεία στη Daikin Air Conditioning Saudi Arabia, o κ. Σάμι Μοναστηριώτης επιστρέφει στη Daikin Hellas, αναλαμβάνοντας καθήκοντα διευθυντή πωλήσεων.

Στη θέση αυτή διαδέχεται την κ. Χριστίνα Αντωνίου, η οποία από τον Ιανουάριο φέτος ασκεί καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας.