Έχοντας κατοχυρώσει ήδη τον τίτλο της παγκόσμιας πρωτιάς στην ενοικίαση τυποποιημένων παλετών, η CHEP δεν φαίνεται να επαναπαύεται, καθώς, με αρωγό την τεχνολογία και περισσότερους πλέον οικονομικούς πόρους, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

Έχοντας κατοχυρώσει ήδη τον τίτλο της παγκόσμιας πρωτιάς στην ενοικίαση τυποποιημένων παλετών, η CHEP δεν φαίνεται να επαναπαύεται, καθώς, με αρωγό την τεχνολογία και περισσότερους πλέον οικονομικούς πόρους, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

Η ιστορία της CHEP ξεκινά στην Αυστραλία λίγο μετά τον πόλεμο. Η εταιρεία ανέπτυξε στην αγορά της Αυστραλίας το σύστημα ενοικίασης για διάφορες πλατφόρμες μεταφοράς, όπως παλέτες, πλαστικά κιβώτια κλπ., και όταν τελικά θέλησε να επεκταθεί, συνεταιρίστηκε με την πολυεθνική GKN με έδρα το Λονδίνο. Η επιτυχία της CHEP καθώς και οι δυνατότητες που παρουσιάζει ο τομέας των B2B υπηρεσιών οδήγησαν στη δημιουργία μίας νέας εταιρείας, της BRAMBLES LTD, που εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και της Αυστραλίας, με στόχο να συμπεριλάβει κάτω από την ομπρέλα της το σύνολο των εταιρειών παροχής Β2Β υπηρεσιών, απελευθερώνοντας πλέον μέσα από την άμεση χρηματοδότηση την ανάπτυξη των εταιρειών.

Στο γκρουπ αυτό η CHEP έχει ηγετική θέση και μαζί με τη RECALL –εταιρεία διαχείρισης αρχείων– θα αποτελέσουν το βασικό άξονα ανάπτυξης της BRAMBLES. Σήμερα η CHEP έχει παρουσία σε 35 χώρες και σχεδόν μονοπωλεί τον τομέα της, καθώς σε ορισμένες από αυτές κατέχει ποσοστό άνω του 90% της αγοράς.

Προϊόντα και υπηρεσίες

Όπως μας επεσήμανε ο κ. Γιώργος Σεϊμένης, από τη θέση του Country Manager της CHEP στην Ελλάδα, ένας από τους βασικότερους στόχους της νέας εταιρείας είναι να προάγει την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της και ταυτόχρονα να βελτιώσει την επικοινωνία μαζί τους με ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό επενδύθηκαν περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια τα τρία τελευταία χρόνια για τη βελτίωση και ομογενοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων με την εγκατάσταση του SAP σε όλο τον όμιλο, ενώ για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες και συνεργάτες, υλοποιήθηκε ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα CRM .

Επιπλέον το PORTFOLIO αποτελεί το νέο δικτυακό τόπο όπου πελάτης και CHEP μπορούν άμεσα να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν στοιχεία, καταργώντας σχεδόν την ανάγκη έντυπης επικοινωνίας. Ταυτόχρονα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί πλήρης αξιοποίηση της σημερινής τεχνολογίας. Ήδη αυτό το διάστημα λαμβάνει χώρα μία πιλοτική εφαρμογή αυτόματης ανίχνευσης της διακίνησης παλετών και φορτίων μέσω ραδιοσημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να πάρει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία σχετικά με τις διακινούμενες ποσότητες, τις συνθήκες αποθήκευσης κλπ. και στην CHEP να διαχειρίζεται καλύτερα τις παλέτες της και να μειώνει το κόστος της.

Στον τομέα των προϊόντων η CHEP συνεχίζει να εξελίσσει τις υπάρχουσες κατηγορίες, αλλά και να διευρύνει τις υπηρεσίες της σε νέους κλάδους και αγορές, όπως τα πετροχημικά υλικά, τα δομικά υλικά, τα λιπαντικά κλπ., επενδύοντας, όπου απαιτείται, σε νέους τύπους παλετών και συστημάτων.

Μεγαλώνει το ελληνικό πελατολόγιο

Παράλληλα συνεχής είναι και η επέκταση της CHEP ΕΛΛΑΣ, τόσο με την απόκτηση νέων πελατών όπως η NESTLÉ, η KRAFT και η GEORGIA PACIFIC, όσο και με την είσοδο σε νέες αγορές (Κύπρος) και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε νέες χώρες (Βαλκάνια, Τουρκία).