Τη νέα μονάδα τυποποίησης, συσκευασίας και συντήρησης οπωροκηπευτικών στην Επισκοπή Ανθεμίων Νάουσας εγκαινίασε η Κατσιαμάκας ΑΒΕΕ, η μεγαλύτερη επιχείρηση εισαγωγών-εξαγωγών και εμπορίας οπωροκηπευτικών στην Ελλάδα. Η Κατσιαμάκας ΑΒΕΕ συγκαταλέγεται στις 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της στην Ευρώπη. Τα εγκαίνια της νέας μονάδας συνέπεσαν με τον εορτασμό των 65 χρόνων από την ίδρυσή της.

Η περατωθείσα επένδυση, το ύψος της οποίας υπερέβη τα 14 εκατ. ευρώ, αποτελεί απόδειξη της συνέπειας της εταιρείας στον στόχο της να διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων προς όφελος του καταναλωτή. Η νέα μονάδα μπορεί να απορροφήσει 100.000 τόνους οπωροκηπευτικών ετησίως. Η λειτουργία της οδήγησε στην αύξηση του προσωπικού της Κατσιαμάκας ΑΒΕΕ κατά 200 θέσεις εργασίας, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. ‘Ολες οι εγκαταστάσεις της, συνολικής καλυμμένης επιφάνειας 36.000 τμ, κατασκευάστηκαν με τις απαραίτητες προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλιστεί η πιστοποίηση κατά το HACCP, που αποτελεί την σφραγίδα ποιότητας της επιχείρησης. Επιπλέον, στη μονάδα εφαρμόζονται τα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΙSO 9001, BRC, IFS, OHSAS και TNC, ενώ τηρείται και σύστημα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων.

‘Ετσι, οι εγκαταστάσεις της Κατσιαμάκας ΑΒΕΕ διαθέτουν πλέον ψυκτικούς θαλάμους ταχείας πρόψυξης για την παραλαβή προϊόντων, θαλάμους διακίνησης συσκευασμένων προϊόντων με παλετοφόρα ράφια, ειδικούς ξεχωριστούς θαλάμους για μακρόχρονη συντήρηση μήλων, αχλαδιών, ακτινιδίων και εσπεριδοειδών, ειδικούς θαλάμους για γρήγορη και ελεγχόμενη ωρίμαση φρούτων και λαχανικών, ψυχόμενους χώρους φόρτωσης και ψυχόμενους προθαλάμους μεταξύ όλων των παραπάνω χώρων.