Ένα σημαντικό βήμα, το οποίο πιθανώς ανοίγει το δρόμο των συγχωνεύσεων μεταξύ μελών του ΕΛΟΜΑΣ ή επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός κοινού brand, επιχειρεί η διοίκηση του ομίλου αγορών, εξετάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινού ΑΦΜ για έναν πρώτο κύκλο μελών του. Πληροφορίες του «σελφ σέρβις» αναφέρουν ότι το προαναφερόμενο σενάριο μελετάται ήδη από πέντε μέλη του ομίλου, αθροιστικού ετήσιου τζίρου 400 εκατ. ευρώ, τα οποία μέσω ενός κοινού ΑΦΜ θα επιδιώξουν την απευθείας τιμολόγηση των προϊόντων που προμηθεύονται, για διακίνηση μέσω των δικτύων τους.

Για το σκοπό αυτό και εφόσον αξιολογηθούν όλες οι σχετικές παράμετροι, θα ιδρύσουν κοινή εταιρεία, η οποία θα τιμολογεί τα αγαθά για λογαριασμών των μετόχων της και αυτά θα παραδίδονται από τις προμηθεύτριες εταιρείες, με ξεχωριστά δελτία αποστολής, σε κάθε αλυσίδα χωριστά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το προαναφερόμενο σενάριο το εξετάζουν οι εταιρείες Ανδρικόπουλος, SYNKA, Γουντσίδης, Παναγιωτόπουλος και Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, με την προοπτική, αφού καταλήξουν σε μια καταρχήν συμφωνία, να απευθύνουν εν συνεχεία μια γενικότερη πρόσκληση στο εσωτερικό του ΕΛΟΜΑΣ.

Πηγές του «σελφ σέρβις» αναφέρουν ότι όσο ενδιαφέρουσα και υποσχόμενη ακούγεται η εν λόγω πρόταση, άλλο τόσο δύσκολη θα είναι στην εκτέλεσή της, καθώς πρέπει πέραν των άλλων να συμφωνηθεί το πώς ακριβώς θα διανεμηθούν οι μετοχές της κοινής εταιρείας (πιθανώς βάσει του τζίρου της επιχείρησης του εκάστοτε μετόχου), το πώς θα διοικείται, το πώς θα είναι δυνατόν να αποχωρήσει κάποιος εκ των μετόχων της και, το κυριότερο, πώς θα προσδιοριστεί η πιστοληπτική της ικανότητα, δεδομένου ότι στην εκκίνησή της πρέπει να της χορηγηθούν από τους προμηθευτές πιστώσεις της τάξης των 300 εκατ. ευρώ.

Στο βαθμό, πάντως, που καταστεί δυνατή η ίδρυση της κοινής εταιρείας, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα μπορούν να εισέλθουν –υπό προϋποθέσεις– όσα μέλη του ΕΛΟΜΑΣ το επιθυμούν, το σχήμα αυτό θα ενταχθεί στην πρώτη «ταχύτητα» παροχών από τους προμηθευτές, ενώ θα μπορούσε μελλοντικά να αποτελέσει κάλλιστα τη βάση για τη νομική συγχώνευση των εταιρειών που ελέγχουν οι μέτοχοί της ή, σε πρώτη φάση, να δώσει το έναυσμα στους συμμετέχοντες στην εταιρεία, να συμφωνήσουν σε ένα κοινό brand για τα δίκτυά τους.

Τάση συγκέντρωσης της αγοράς των μικρομεσαίων
Στο μεταξύ ο ΕΛΟΜΑΣ, ως «απάντηση» στις αποχωρήσεις από 1ης Ιανουαρίου φέτος των αλυσίδων ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και Bazaar από το δυναμικό του, προχώρησε πρόσφατα στην εγγραφή εννιά νέων μελών, ετήσιου συνολικού τζίρου άνω των 125 εκατ. ευρώ και αθροιστικού δυναμικού 76 καταστημάτων. Πρόκειται για εταιρείες –μέχρι πρότινος μέλη των ομίλων αγορών Αστέρας, Σύμμετρον και Ελληνική Διατροφή Coop– Παυλάκης ΑΕ, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, με οκτώ καταστήματα και προέρχεται από τη Σύμμετρον, Υιοί Α. Κουτελιέρη ΑΕ που εδρεύει στη Νάξο, έχει επτά καταστήματα και προέρχεται από τον Αστέρα-Spar, I. & Φ. Κονταράτου ΑΕ που εδρεύει στη Μύκονο, έχει τρία καταστήματα και προέρχεται από τον Αστέρα, Τσισιμοίρης ΟΕ που εδρεύει στη Ρόδο με ένα κατάστημα και προέρχεται από τη Σύμμετρον, Σανίδας-Παπακωνσταντίνου ΙΚΕ που εδρεύει στη Λάρισα, έχει εννέα καταστήματα και προέρχεται από τη Σύμμετρον, Σ. Μιχαήλ & Υιοί που εδρεύει στην Καρδίτσα, έχει έξι καταστήματα και προέρχεται από την Ελληνική Διατροφή, Πίτσιας ΑΕ που εδρεύει στην Κατερίνη, έχει 18 καταστήματα και προέρχεται από τη Σύμμετρον, Family ΑΕ που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, έχει 15 καταστήματα και προέρχεται από τον Αστέρα, και Πλέσσας Λέων, που εδρεύει στη Ζάκυνθο, έχει δίκτυο εννέα σούπερ μάρκετ και προέρχεται από τον Αστέρα-Spar.

Η ελκτική ισχύ που αποκτά έτσι ο ΕΛΟΜΑΣ για τις μικρομεσαίες τοπικές εταιρείες του κλάδου, ενισχύοντας τις τάσεις της συγκέντρωσής τους, αναπόφευκτα επιταχύνει τη φάση εντροπίας των άλλων ομίλων αγορών…