‘Έλλειψη πιστότητας φαίνεται να χαρακτηρίζει το ελληνικό κοινό, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που έδωσε στη δημοσιότητα η Mastercard στην ημερίδα Space4Commerce και προέρχονται από στοιχεία καρτών της. Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες καταναλωτές δηλώνουν ότι δεν έχουν «προτιμώμενο κατάστημα λιανικής» σε ποσοστό 40%. Ταυτόχρονα, το 31% αυτών δεν συμμετέχουν, ούτε έχουν εγγραφεί σε κάποιο πρόγραμμα επιβράβευσης (loyalty scheme) οποιαδήποτε αλυσίδας. Το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης είναι 24%. Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που είναι δυνατό να συντελέσουν στην αύξηση της πιστότητας ως προς την επιλογή καταστήματος για τις grocery αγορές, η έρευνα της Mastercard ανέδειξε πρώτο παράγοντα τις ανταγωνιστικές τιμές, σε ποσοστό 43%. Ακολουθούν οι προωθητικές ενέργειες (32%), η ευρεία ποικιλία προσφερόμενων αγαθών (24%), η δύναμη της συνήθειας (24%), η ευρεία γκάμα προσφορών (23%), η βολική διαρρύθμιση του καταστήματος (22%), η ποιότητα υπηρεσιών (21%), η τοποθεσία (21%), η ποιότητα των προϊόντων (20%), η ατμόσφαιρα που επικρατεί στο κατάστημα (14%), το πρόγραμμα επιβράβευσης (loyalty program) του καταστήματος (12%) και η συνολική αίσθηση και εικόνα του καταστήματος (7%).

Οι δημοφιλέστερες σύγχρονες ελληνικές καταναλωτικές συμπεριφορές
Άλλωστε, το ελληνικό καταναλωτικό κοινό προκρίνεται ως δημοφιλέστερη καταναλωτική συμπεριφορά που το χαρακτηρίζει τη διαδικασία αναζήτησης προσφορών, κατά 66%. Ακολουθεί η αγορά φθηνότερων προϊόντων, κατά 51%, η παραίτηση από συγκεκριμένες αγορές ή η απόρριψή τους (50%) και η αναζήτηση επιπλέον εισοδήματος προς καταναλωτικούς σκοπούς (42%). Ακόμη, το 38% δηλώνει πως μπαίνει στη διαδικασία να αλλάξει το κατάστημα ή και τον τρόπο που ψωνίζει, ενώ μόλις το 19% δηλώνει πιστό στη διαχείριση του προϋπολογισμού του νοικοκυριού για αγορές. Παρατηρείται ανοδική τάση στις αγορές διαρκών αγαθών στις αγορές λιανικής των καταναλωτών εντός Ελλάδος, καθώς εκείνα, βάσει στοιχείων αγοράς από κάρτες Mastercard, είχαν διαμορφωθεί στο 23% του συνόλου αγορών λιανικής το 2021 και κατόπιν, ανέβηκαν στο 26% το 2023.

Το 38% του ελληνικού καταναλωτικού κοινού προτιμά παγκόσμια μεγάλα brands για τις αγορές του, ποσοστό μειοψηφικό, σε σχέση με το 62% που προτιμά να στηρίζει ελληνικές ή τοπικές επιχειρήσεις. Στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, η στήριξη τοπικών και ντόπιων καταστημάτων αποτελεί και πάλι πλειοψηφική τάση, σε χαμηλότερο όμως ποσοστό: 52%. Η προτίμηση στις μεγάλες και παγκόσμιες φίρμες ανεβαίνει σ’ εκείνα τα κοινά στο 48%. Μέσα από συζητήσεις που είχε το FOODReporter με σημαντικά στελέχη του ελληνικού λιανεμπορίου εν συνόλω, εκτιμάται ότι ο όρος «local» διαφέρει από χώρα σε χώρα και ειδικά στην Ελλάδα αναφέρεται περισσότερο στην «αυθεντικότητα της εντοπιότητας». Συνεπώς, είναι πιθανό το 62% της υποστήριξης των τοπικών ή ελληνικών επιχειρήσεων να περιλαμβάνει ακόμη και ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εν πολλοίς έχουν επιδιώξει και καταφέρει να διατηρήσουν «οικογενειακό χαρακτήρα».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter