Η Μασούτης ενέταξε στο δυναμικό της ως γενικό διευθυντή της τον κ. Θεόδωρο Γεροστεργιούδη, διακεκριμένο στέλεχος με πολυετή εμπειρία στην KPMG του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εμπειρία κι η τεχνογνωσία του στους τομείς της τεχνολογίας, η ευαισθησία του για την έκφραση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, εγγυώνται τη μείζονα συμβολή του στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.