Με την εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων «Τhe Kompany» θα συνεργάζεται στο εξής η Μασούτης, προκειμένου να προβάλλει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Στη συνεργασία περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στοχευμένου πλάνου επικοινωνίας, αλλά και διευρυμένη λειτουργία Γραφείου Τύπου, Media Relations, Influencers Marketing, Internal Communication και διαμόρφωση πλάνου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με σκοπό την προβολή των εταιρικών αξιών της Μασούτης.